kdo jsme

O nás

Jsme demokratická odborová organizace nezávislá na orgánech státu, politických stranách, zaměstnavatelských svazech a občanských hnutích. Jsme odborová organizace usilující o obnovu společenského postavení a autority odborů ve společnosti. Členskou základnu tvoří lidé pracující ve výrobních závodech, ale i zaměstnanci ze sektoru služeb nejrůznějších věkových kategorií a politických názorů.

OS ČMS v deseti bodech

Přečtěte si deset základních bodů naší organizace

Cíle OS ČMS a Světové odborové federace

Naše organizace nabízí kompletní řešení. Podívejte se, jaké máme dlouhodobé cíle

Strategie a dokumenty OS ČMS

Udělejte si chvilku k prostudování důležitých organizačně-právních informací o OS ČMS.

může se hodit

Aktuální informace

OSČMS: Důstojnost pracujících není jen o minimu!

Diskuze vedená o minimální mzdě jednak neodráží skutečný poměr k zajištění minima  a zároveň důstojného života k výdajům, které díky argumentaci konjunkturou (tedy zbohatnutím nejbohatších- vlastníků výrobních prostředků, nejčastěji zahraničních) neúměrně vzrostly. …