5 bodů OSČMS pro rok 2019

Jediný český třídně orientovaný odborový svaz a jediná česká členská organizace Světové odborové federace, si Vám dovoluje představit obecný pětibodový program pro rok 2019. Program vychází z hesla „ve prospěch pracujícím“ a z nutnosti jasného vyslovení se proti asociálním opatřením nynějších i budoucích neoliberálních garnitur, vůči boji kapitalistů zamířenému proti českému pracujícímu a za posilování skutečné suverenity českých lidí.
Nikoli diskuzemi u kavárenských stolků, ale vlastním příkladem, jednotou a reálnou aktivitou dosáhneme našich spravedlivých požadavků.

1. Jednotu na třídním základě. Být proti rozdrobení odborových organizací, spojovat síly ve prospěch pracujících lidí. Větší akceschopnost v každodenních sociálních konfliktech, zlomit vykořisťování a diskriminaci na českých pracovištích!

2. Odmítnutí poslušnosti a členství v EU, paktu NATO, Trojce – MMF + ECB + EK. Účast v boji za suverenitu českého lidu.

3. Nekompromisní postoj k domácí oligarchii, politické reakci a diktátu kapitálu obecně. Být vždy na pozicích proti privatizaci země a liberalizačním tendencím v pracovním právu i jinde. Žádné kompromisy v dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, žádné škrty v lidské důstojnosti!

4. Demaskovat zkorumpovanou odborářskou aristokracii reformistů a její kompromisní metody, stát se nezbytnou alternativou v boji za práva a důstojný život pracujících. Žádný kompromis ve věci pracujících, žádný „sociální dialog“ s těmi, kteří vykořisťují!

5. Prosazovat v Česku program Světové odborové federace, její boj proti kapitalistickému vykořisťování, imperialismu a všem formám diskriminace. Třídní orientace SOF je jediným řešením vítězství pracujících nad mocí kapitalistů, jediným řešením důstojné buducnosti lidí.