Společný postoj evropských odborů kvůli koronaviru

Bojujeme na ochranu zdraví a životů pracujících

My, odborové svazy, jež podepsaly tento text, obdivujeme hrdinské přispění dělníků, vědců ve zdravotnictví, nemocnic, hygieniků a řady dalších služeb, kteří dokonce i v život ohrožujících podmínkách, vyčerpaní, s nedostatečnými počty personálu a při nepřipravených systémech prevence bojují, aby zachránili životy pracujících a veškerého lidu.

Následky této epidemie nejsou náhodné, ani nejsou přírodním jevem. Ale situace koronaviru demonstruje tragické následky a lidské životy ohrožené politikou, jež považuje péči o zdraví za zodpovědnost jednotlivců a za oblast enormních zisků. Tyto následky jsou výsledkem nízkého stavu personálu veřejných nemocnic a služeb, nedostatečné infrastruktury, podfinancování, citelného nedostatku lékařského a ošetřovatelského personálu. Směrnice EU, jež zrušily národní sociální pojištění, prevenci a systémy zdravotní péče kvůli zisku velkých zdravotně-pojišťovacích společností, jsou politickou volbou s tragickými následky a rizikem pro evropské národy. Vlády místo aby přijímaly opatření řešící nedostatky v systémech zdravotní péče, vyhlašují zajištění a finanční pomoc velkým firmám.

Charakteristikou situace je řada společností, jež nepřijímají nutná opatření k ochraně svých zaměstnanců, a také fenomén šmeliny s farmaceutickými produkty, jíž se obohacují zdravotnicko-farmaceutické firmy.

Jako odbory jsme zodpovědní za informování pracujících v našich zemích o posledním vývoji proti nim a o plánech, nedávno vyhlášených kvůli koronaviru. Postoj zaměstnavatelů a vlád vykazuje vůči pracujícím řadu společných rizik a problémů, jak jsou v mnoha zemích zaváděna nebo plánována podobná opatření proti pracujícím.

Opatření, v nichž finanční následky a náklady v situaci koronaviru ponesou na svých bedrech pracující, jako propouštění, neobnovování smluv, především lidé zaměstnaní v turistice atd. na druhé straně zaměstnavatelé s podporou vlád nacházejí příležitost prosadit zavedení a přijetí opatření a plánů nemířených proti pracujícím, jako deregulaci jejich denní pracovní doby v souladu s preferencemi zaměstnavatelů, zavedení příležitostných zaměstnání, s opatřeními jako práce z domova, dokonce i po vypuknutí epidemie koronaviru.

Zvlášť odsuzujeme vlády, které dokonce i za těchto okolností místo přijetí nezbytných opatření k ochraně lidského zdraví šikanují odbory a odboráře, bránící zdraví pracujících a odsuzující nedostatek personálu ve službách a problémy v systémech zdravotní péče.

Životy a zdraví pracujících nelze položit níž než zisky. Pracující už doplatili na následky krize; neponesou následky privatizace a rušení systémů veřejné zdravotní péče.

SEZNAM POŽADAVKŮ

  • Doplnění stavů v nemocnicích a službách náborem stálého lékařského, ošetřujícího a dalšího personálu;
  • Plné vybavení všech veřejných služeb potřebným dezinfekčním a ochranným materiálem; tento poskytne stát obyvatelstvu bezplatně, aby tak zastavil nepřijatelnou šmelinu;

  • Je na zodpovědnosti vlád zajistit dny volna navíc, plně zaplacené a se zaplaceným pojištěním:

– Těm pracujícím, kteří jsou nemocní;

– zaměstnancům, kteří jsou nuceni zdržovat se mimo zaměstnání kvůli nouzovým preventivním opatřením;

– Těm, kteří jsou vyzváni, aby pečovali o nemocné dítě nebo o starší členy své rodiny;

– Těm, kteří musí zůstat se svými dětmi doma kvůli preventivnímu zavření škol a středisek denní péče.

  • Okamžitě zrušit opatření jako vyvlastnění a dražby příbytků, omezení dodávek vody a elektřiny kvůli dluhům domácností;
  • Zvláštní péči věnovat uprchlíkům – imigrantům a jejich rodinám, zlepšit jim životní a pracovní podmínky. Důstojné a hygienické ubytování pro uprchlíky, žádné koncentrační tábory. Bezplatnou kompletní zdravotní péči. Kvalitní potraviny zdarma.
  • Celkové výdaje ať nesou státy a různé podnikatelské skupiny, a ne pracující soukromého ani veřejného sektoru.

Evropské národy už nesmírně zaplatily za obrovské škrty v systémech veřejné zdravotní péče a sociálního zabezpečení a za uvalení surových pracovních vztahů. Nepřijmeme zaplacení následků politiky Evropské unie, vlád a podnikatelských skupin.

Nebudou-li okamžitě přijata výše uvedená opatření, budou následky v případě vážné epidemie nebo vážného ohrožení zdraví ve kterékoli zemi mnohem nebezpečnější.

 

Odborové organizace

Česká republika – Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska

Francie – Federace obchodu a služeb CGT

Francie – UD CGT Val de Marne 94

Itálie – USB

Řecko – PAME

Srbsko – SLOGA

Španělský stát, Baskicko – LAB

Španělský stát, Galicie – CUT

Kypr – PEO

Rusko – Svaz dělníků-migrantů

Polsko – WZZ WALKA