Atény: Světová odborová federace vnímá růst sociálního napětí ve světě

Ve čtvrtek 6.února začalo v Aténách zasedání Rady předsedů a vedoucích
představitelů odborových organizací sdružených v SOF v Evropě. Jednání
zahájil a vedl generální tajemník SOF George Mavrikos. Za českou stranu se
jej zúčastnil předseda OS ČMS a zároveň člen evropského sekretariátu EUROF
SOF Stanislav Grospič a člen zahraničního výboru OS ČMS Vladimír Sedláček.

Zasedáním byl zdůrazněn význam 75. výročí založení Světové odborové
federace v roce 1945, kterého se aktivně účastnily i tehdy již jednotné
revoluční odbory Československa. SOF mimo jiné dlouho sídlila v
Československé republice a až po listopadu 1989 zde byla po rozbití ROH
zakázána. Právně svůj spor sice vyhrála,ale své sídlo nakonec po roce 2000
přenesla do Athén.

Jednání se zabývalo otázkou postavení pracujících v Evropě a zejména
Evropské unii. Velice ostře byla odsouzena role Evropské odborové
konfederace, která za drobné, nepodstatné ústupky prodává zájmy dělníků,
ostatních pracujících nadnárodní svazům zaměstnavatelům, nadnárodnímu
kapitálu jehož je Evropská unie symbolem a nástrojem. Konečně i my v České
republice tento tlak zažíváme a nejinak se chystá postupovat v pracovním i
sociálním pravu. Byla odsouzena geostrategicka ambice Evropské unie coby
spojených evropských států jako zbraň sloužící především potřebám
globalizivane ekonomiky. Hovořilo se o neustálých slibech na straně jedné a
o útlaku na straně druhé, který má pracující zastrašovát, vést k pasivně
přijímání nedemokratickych opatření, k pasivite s rostoucí chudobou. Na
straně druhé je varováním zvyšující se nerovnost, omezování suverenity
států, i pracovních a sociálních jistot, které se tak stávají stále více jen
iluzi. Rovněž vzrostl rasismus, extremismus a nesnášenlivost. Fašismus se
znovu stal realitou a to velice silnou a Evropskou Unii a řadou národních
vlád vědomě mlčky přehlíženou a tolerovanou. Dalším zdrojem obav pro
pracovníky z důvodu dopadů na zaměstnanost je celosvětová obchodní válka
mezi USA a Čínou, které se zmocníla i Evropa. K stabilitě nepřispívá ani
růst napětí podněcovany vůči Ruské federaci zejména USA. Hrozba velkého
válečného požáru se stává stále reálnější. Bývalé koloniální mocnosti se
nechtějí vzdát politiky neokolonialismu. Odbory proto mají povinnost hájit
zájmy pracujících nekompromisně, bez lacinych a podbízivých ústupků proti
diktatuře finančních trhů, nadnárodního kapitálu,proti oligarchizaci. SOF a
její svazy musí být pro zaměstnance jasnou alternativou. Světová ani
Evropská odborová konfederace se často a ráda nechává finančním kapitálem a
strukturami Evropské unie platit, obhajuje to potřebou vést sociální dialog.
Jak však lze vést rovnopravny sociální dialog s tím, kdo mě z velké části
financuje? To není dialog, ale prodávání zájmů pracujících. Světová odborová
federace je zde 75 let a zájmy zaměstnanců, ať již dělníků či ostatních
pracujících, nikdy nezradila a nezradí.

Stanislav Grospič

Předseda OS ČMS