Dětská práce a chudoba

Již ze stránek Haló novin zaznělo, že v tyto dne, tj. od 5. října do 8, října zasedá nejvyšší orgán Světové odborové federace. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska je …