Boj francouzských dělníků na železnici

Evropský regionální úřad WFTU vyzývá k solidaritě s železničními pracovníky ve Francii a 14. května v rámci tématu NO TRAIN DAY.
Jménem Evropského regionálního úřadu WFTU vyjadřujeme svou solidaritu a podporu ve stávce železničních pracovníků ve Francii dne 14. května proti protipěchotní politice a privatizacím železnic.
Je zásadní, aby v celé Evropě třídní pracovní hnutí a dělnická třída zintenzívnily třídní boje proti politické politice Evropské unie. Cílem těchto politik je podkopávat práva a zájmy pracovníků a lidí a vedou lidi k chudobě a chudobě.
Vyzýváme všechny organizace, aby vyjadřovaly solidaritu v jakékoli formě (protestní schůzky před francouzskými ambasádami, zprávy o solidaritě, setkání)
Solidarita byla financována francouzskou privatizační skupinou SNCF.

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska se k vyjádření solidarity bratrským francouzským železničářům s nimiž je pojí mnoho i osobních kontaktů přidalo. Naše poselství znělo:

„Drazí soudruzi,

   Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska souhlasí s výzvou na podporu stávkujících železničářů ve Francii. Soudruhům posíláme vyjádření naší podpory a o situaci ve Francii hovoříme s našimi členy i ostatními odborovými svazy.

Stanislav Grospič

předseda OS ČMS“

Dále dodáváme, že francouzští železničáři podstatnou část svého boje vyhráli.  OS ČMS jim k tomu bratrsky blahopřeje.

     Novinky.cz: Francouzské státní dráhy se potýkají s dluhem ve výši téměř 47 miliard eur (1,2 biliónu korun). Návrh převzít zhruba tři čtvrtiny dluhu SNCF má vyjít vstříc požadavkům umírněnější části odborů, která od dubna protestuje proti železniční reformě.

Dluh by přešel na stát ve dvou fázích. Prvních 22 miliard by vláda převzala v roce 2020 a dalších 10 miliard v roce 2022, uvedl odborářský předák Roger Dillenseger. Podle něj nabídka ukazuje, že v jednání došlo k pokroku. Převzetí dluhu je klíčovou podmínkou, kterou některé odbory podmiňují odstoupení od protestních a nátlakových akcí. Vláda chce otevřít trh konkurenci, v souladu s liberalizačními snahami Evropské unie. Prezident připomněl, že země EU musí otevřít trh v železniční dopravě do roku 2020. Odboráři se obávají, že zadlužené dráhy nebudou s to konkurenci čelit.

Reforma má vedle liberalizace železniční dopravy zrušit i některá privilegia zaměstnanců státních drah. Jedním z nich je, že jakmile se člověk jednou stane zaměstnancem drah, má garantováno zaměstnání až do penze. Zatímco normální zaměstnanci ve Francii chodí do důchodu v 62 letech, pro železničáře je minimální věk odchodu do důchodu 57 a pro strojvedoucí a průvodčí dokonce 52.

Televize France 24 odhaduje náklady přerušované stávky na 12 až 20 miliónů eur denně. V roce 2016 železničáři stávkovali 23 dní a dráhy to stálo 250 miliónů eur, uvedla France 24. O dva roky dříve proběhla desetidenní stávka, která podnik vyšla na 160 miliónů eur.

Francouzský premiér Edouard Philippe ustoupil a  v pátek slíbil odborářům, že vláda převezme 35 miliard eur (903,5 miliardy korun) z dluhu národního železničního dopravce SNCF. Po jednání s premiérem to oznámili odboráři ze svazu Unza, uvedla agentura Reuters.