Česká republika: SOF je solidární se svým členem, OSČMS, proti vykořisťování českých i zahraničních zaměstnanců restaurací

Atény, Řecko – 14. března 2019

Světová odborová federace (WFTU), zastupující 95 milionů pracujících ve 130 zemích světa, je solidární se svým českým členem, OSČMS, jež bojuje proti pracovním podmínkám českých i zahraničních zaměstnanců v mnoha pražských restauracích.

Zaměstnanci restaurací trpí extrémním vykořisťováním, krutými pracovními podmínkami a naprostým pohrdáním nad jejich základními zákonnými právy, včetně práva na zdraví a bezpečnost při práci, což naši kolegové opakovaně odsuzovali.

Šéfové se snaží zaměstnance, zvlášť zahraniční, zastrašovat, a brání jim v přístupu k základním hygienickým potřebám.

To je budoucnost, jakou Evropská unie a protidělnické vlády chtějí uvalit na dělnickou třídu: málo placená práce, diskriminace a neorganizovaní pracující, usilující o dialog se zaměstnavateli.

Třídně orientované odborové hnutí vyzývá pracující třídu, aby nepadala na kolena, organizovala protiútok proti vykořisťování a receptům, vypravovaným Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou unií a Světovou bankou. Všichni pracující, místní i zahraniční, musí být jednotní v požadavcích na současné potřeby.

Ať žije internacionalistická solidarita!

SOF