Česká republika: SOF ostře odsuzuje šikanu zaměstnanců Škoda

Světová odborová federace (WFTU), jako mezinárodní projev světového třídně orientovaného odborového hnutí a jménem 97 milionů pracujících ze 130 zemí světa, ostře odsuzuje šikanu zaměstnanců, najatých náborovou agenturou pro firmu Škoda a.s. v Mladé Boleslavi v České republice.

Jak uvádějí pracovníci, jsou proti dělníkům používány nepřijatelné surové praktiky; praktiky, které je diskriminují a ponižují a mohou vážně poškodit jejich zdraví. Opět se prokazuje, že neexistují žádné „kapitalistické ráje“, neboť tyto jevy vyvolává právě samo kapitalistické vykořisťování.

Velká třídně orientovaná odborářská rodina WFTU ostře odsuzuje jakékoli projevy xenofobie, netolerance a rasismu a vyzývá pracující, aby se organizovali proti kapitalistickému barbarství. Zároveň naléháme na všechny příslušné zodpovědné orgány, aby s touto situací okamžitě skoncovaly.

Zdůrazňujeme internacionalistickou solidaritu s dělnickou třídou v České republice, neboť jsme zavázáni stále stát na jejich straně, dokud neskončí vykořisťování člověka člověkem a nebudou naplněny okamžité potřeby dělnické třídy.

Sekretariát WFTU