České třídní odbory OS ČMS k výročí počátku druhé světové války

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Válka v Evropě začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo Polsko.

Ještě předtím byl 15. března 1939 okupován zbytek Československa, odraný o pohraniční oblasti Mnichovskou dohodou dvou kapitalistických zemí Francie a Velké Británie s nacistickým Německem a fašistickou Itálií.

Připomínáme, že tento největší konflikt v dějinách lidstva nevznikl avanturismem jedné historické osobnosti, ale byl plodem vývoje a vnitřních a vnějších konfliktů kapitalistických zemí, které ve snaze potlačit pokrokové hnutí pracujících zrodil svou nejreakčnější podobu – fašismus.

Druhá světová válka znamenala největší genocidu Slovanských národů a rasovou perzekuci. Vinu na této válce, na tomto masovém vraždění, nenese pouze nacistické Německo a jemu podřízené satelitní státy a režimy, ale i kapitalistické vlády, kterým šlo především o to zničit za pomoci Hitlera Sovětský svaz a neváhaly mu darovat Československo jako první oběť.

Druhá světová válka, její viníci a oběti i heroická epopej boje za svobodu národů, je nejvážnějším poučením i pro dnešní dobu.

Sekretariát Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska

www.stavkuj.cz