Člen OS ČMS zajistil Čechům nejméně milion roušek – poděkování Vojtěchu Filipovi !

OS ČMS vyslovuje velké poděkování předsedovi KSČM s. Vojtěchu Filipovi za
rozhodující podíl na zprostředkování dodání minimálně milionu zdravotních roušek z Vietnamské socialistické republiky pro občany,  zdravotnický personál a sociální
pracovníky v České republice. Jde o zásadní pomoc v době, kdy vláda teprve
činí nezbytné kroky v této věci. Výrazně se tím může přispět k prevenci
zabránění šíření této epidemie a primární ochraně obyvatel.

Naše poděkování je o to větší, je Vojtěch Filip je aktivním členem Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska.

Sekretariát OS ČMS

V Praze 19. března 2020