Dětská práce a chudoba

Již ze stránek Haló novin zaznělo, že v tyto dne, tj. od 5. října do 8, října zasedá nejvyšší orgán Světové odborové federace. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska je řádným členem této dosud největší odborové mezinárodní světové odborové organizace. Také náš zástupce s. Martin Peč se jako řádný delegát účastní 17. sjezdu Světové odborové organizace v Jihoafrickém Durbanu, kde je hostitelem odborový svaz COSATU.  Naše OSČMS mělo znovu čet, tak jak tomu bylo i před pěti lety na 16 sjezd SOF v Athénách předsedat v rámci rotace jednotlivých členských svazů v pracovním předsednictvu sjezdu  tuto středu 5. října. 2016.  jednání tohoto sjezdu.  Znovu byla vyjádřena hluboká solidarita a bratrské pozdravy jak řidičům autobusů v České republice, tak dělníkům v TPC Kolín a  horníkům OKD a Severočeských dolů. Zvláštní solidarity se dostalo od řidičů autobusů Londýnské městské dopravy.

  Chci se však zaměřit na jiné téma, které je předmětem jednání tohoto sjezdu. Je to boj za osmihodinový pracovní den s odpovídající mzdou a boj proti dětské práci. Je to boj z plnohodnotné pracovní úvazky, práci na dobu neurčitou a vyšší mzdy. Je to téma aktuální neboť téma Konfederace vyznělo naprázdno pod tlakem Evropské komise . Jsem proto přesvědčen, že jde o podstatný rozdíl mezi , který nás odborové svazy  sdružené v SOF odlišuje zásadovostí postoje od odborové konfederace, ČMKOS. Důslednost, hledání příčin, důsledků a jejich odstranění.

  Dalším závažným tématem sjezdu je dětská práce a chudoba. Neúnosné životní podmínky  velké části dětí ze sociálně slabých rodin. Něco o čem se v České republice „cudně“ mlčí. Ve Světě pod hranicí chudoby. za 1,9 dolaru za den a méně přežívá podle oficiálních údajů v neúnosných hygienických podmínkách, podvýživě, nemocích, bez patřičné naděje na vzdělání 385 miliónů dětí. Zvlášť v zemích třetího světa, ale i ve vysoce vyspělých kapitalistických státech USA, Německa, Francie, Itálie, USA, je to vážný společenský, ekonomický a sociální problém. Dětská práce je nejlevnější z hlediska nákladů práce na pracovní sílu. V kapitalismu účel světí prostředky. V České republice se  oficiálními statistickými údaji přiznává 136 dětí v této kategorii. není to zanedbatelné číslo a přitom nejde jen o děti ze sociálně vyloučených rodin či lokalit.

      Mimo jiné dovolím si odbočku. Celosvětově v extrémní chudobě žije téměř 767 miliónů lidí. Nepochybuji, že skutečná realita je mnohem drsnější, měl jsem možnost vidět slamy a gettha v Africe i Asii. Někdy si příliš nezadají s getthy ve Francii.

     Jsem tedy přesvědčen, že téma diskutované i na 17 sjezdu SOF v těchto dnech má hodně co říci pro naší Českou republiku. Pojí se k to,u sále vysoce aktuální problém migrace. Určitě to stojí před krajskými a senátnimy volbami k zamyšlení. Když už nic jiného tak skutečnost, že kolce, kde se na spoluodpovědnosti krajské vlády a řešení  obdobných problémů podílely komunisté se řešit dařilo ve věcně a k spokojenosti občanů. Možná je to jeden z dalších důvodů, dát hlas pro |Komunistickou stranu Čech a Moravy není hlasem marným, ale má hluboký význam.

Stanislav Grospič

předseda OSČMS

poslanec