Dopis OS ČMS sjezdu srbského odborového svazu SLOGA

U příležitosti bělehradského sjezdu bratrských srbských odborů SLOGA , které jsou podobně jako OS ČMS rovněž členskou organizací Světové odborové federace, zaslal zahraniční výbor českých třídních odborů své srbské partnerské organizaci tento pozdravný list.
Uveřejňujeme jej v plném znění zde :

Vážení soudruzi, vážení přátelé, zástupci srbských pracujících,
předem bych Vám chtěl poděkovat za pozvání naší delegace na sjezd Vaší odborové organizace, naší bratrské organizace ze Světové odborové federace. Bohužel nečekané pracovní a osobní komplikace zabránily naší osobní účasti. Omlouváme se Vám a situaci hodláme napravit v nejbližší možné době. Zasíláme Vám proto slova naší úcty k Vám, k Vaší činnosti, k věci důstojnosti a prospěchu srbských pracujících.

Jak víte, tradičně jsou naše historické vztahy vztahy přátelskými, oba naše národy prošly utrpením druhé světové války, jak víte v Praze tato válka začala a v Praze také skončila. Příklad Vašeho hnutí odporu zůstal navždy v srdcích několika generací našich pokrokově cítících občanů. Víme, že řada Vašich revolučních činitelů byl rovněž zásadními postavami odborového hnutí. Vzpomenu, že Josip Broz celému světu známý pod přezdívkou Tito začínal svou kariéru „gastarbeitera“ právě u nás – coby dělník v obci Jince, kde je dnes komunistický starosta. Osobně jsem navštívil hrob Aleksandra Rankoviče a zúčastnil se pietního aktu za Slobodana Peneziče Krcuna – oba rovněž ještě před svou odbojovou a státnickou dráhou začínali jako militantní členové odborů. Oba naše národy zažily poválečné budování, oba zmar privatizace a nesmyslný návrat ke kapitalismu, kdy se znovu vykořisťování stalo samozřejmostí.

Situace v České republice pod pokličkou dočasné konjunktury vře, čemuž napomáhá i vláda oligarchie a sociálních demokratů. Nejsme připraveni na příchod krize, která je nevyhnutelná. Naše sociální základna není výsledkem vlád posledních 30 let, ale vývoje v letech 1945-90, ze kterého je pozvolna ukrajováno. Dočasná konjunktura poskytla sice možnost zvýšení českých platů především v hlavním městě, zároveň však enormně zvýšila ceny základního zboží a koupě bytů se především ve velkých městech stává nemožnou. Naše konjunktura je iluze, která se zanedlouho zhroutí jako domeček z karet a neoživí ji ani víra ve vyspělost německých majitelů koncernů, ani zbožná přání v zázrak ruských či čínských investic. Kapitalismus je jen jeden. To platí pro Česko , Srbsko i zbytek světa.

Byl jsem v Srbsku několikrát za poslední roky. Jezdím sem už deset let. V poslední době jsou ale degresivní změny vidět stále více a výrazněji a rozdíly mezi slovy a skutečností jsou o to víc alarmující, oč hlasitěji Váš prezident mluví o tom, že Srbové nezažili lepší období, že se staví víc než za Tita a že se úspěšně bojuje s nezaměstnaností. Vím, jaká je situace Vaší mladé generace, jsem informovaný o řadě Vašich spoluobčanů, kteří odchází do zemí západní Evropy a do zbytku světa za prací, protože v Srbsku nemohou přežít. Řada z nich pracuje například v mladoboleslavské Škodovce a našla lepší podmínky v Česku. Je to tak ale jen do doby, než padne naše vratká konjunktura závislá na exportu, levné pracovní síle a kondici zahraničního, především německého velkokapitálu.

Řada z Vás vidí budoucnost v začlenění Srbska mezi členské státy Evropské unie. Je to pochopitelné vzhledem k ochraně zákonných práv pracujících v Srbsku. A je to alternativa přání, že vše vyřeší investice z východu, které však exportují do Srbska pouze konzervativismus a posílení role církve než jakékoli vyhlídky na lepší život. Naše země je členem Evropské unie, známe její meze. Je to koncern , je to unie velkokapitálu, ve výsledku antisociální, která nás nalákala svým pozlátkem. Ale ani sami, jako kapitalistická země, bychom svým pracujícím nepomohli. Hlásíme se jako odborová organizace a jako lidé sami o sobě k programu Světové odborové federace. Hlásíme se ne k popisu a dílčí kritice kapitalismu a neoliberalismu. Hlásíme se k třídní orientaci Světové odborové federace, k jediné orientaci, která ne dnes, ale po celé období historie dělnického hnutí nabízí řešení problémů naší třídy a lepší život jejich příslušníků. Proto jsme jednoznačně pro systémovou změnu, nikoli pro kosmetické změny nebo retuše, pro nekonečné diskuze o dávno známých problémech. Vy i my stojíme uprostřed sociálního konfliktu mezi oligarchií a zahraničním kapitálem na straně jedné a pracujícím a tím, kdo si svůj život odpracoval na straně druhé. Mezi těmito třídami nebude nikdy soulad, nikdy nebudou mít společný zájem. Parazitující třída bude vždy chtít žít z té pracující. To je historická zkušenost. Zbavit ji politické a ekonomické moci je zase historická nutnost.

Jsme hrdí, že naše partnerská organizace ze Světové odborové federace je právě ze Srbska, naší bratrské země a jsme vděční, že se zástupci Vaší organizace zúčastnili našeho sjezdu v prosinci 2017. Věříme, že Váš boj za zlepšení sociálních podmínek srbských pracujících bude úspěšný, protože je životně důležité, aby Váš boj za důstojnost zvítězil. Věříme rovněž, že Váš tlak na změnu protilidové vlády rovněž zaznamená své úspěchy.
Ať žije spojenectví našich odborových svazů,
ať žije srbská pracující třída,
ať žije Světová odborová federace!