EUROF k MDŽ: Krutá asociální politika, uvalená Evropskou unií a evropskými vládami, dnes zasahuje všechny pracující

Prohlášení Evropského oblastního střediska SOF k Mezinárodnímu dni žen 8. března 2019

Evropské oblastní středisko SOF posílá k 8. březnu, Mezinárodnímu dni žen, radikální pozdrav všem pracujícím ženám v Evropě; všem ženám usilovně podporujícím své rodiny, ženám-uprchlicím a imigrantkám, které byly nuceny opustit svou zemi kvůli imperialistickým válkám.

Povstání průbojných dělnic v New Yorku roku 1857 je zářivým signálem pro miliony pracujících žen v boji za rovnost a důstojnost v životě i v práci.

Krutá asociální politika, uvalená Evropskou unií a evropskými vládami, dnes zasahuje všechny pracující, ale především ženy, které tak trpí sílícími útoky na jejich práva. Jsou vystaveny vážné diskriminaci na trhu práce a v sociálním zabezpečení, pracují v nestálých formách zaměstnání a stávají se oběťmi násilí.

Podle nedávné zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) je vstup na trh práce pro ženy složitější. V pracovních silách jsou ženy ze 48 procent, zatímco muži ze 75 procent. Podle závěrů téže zprávy míra nezaměstnanosti a chudoby mezi pracujícími ženami dramaticky vzrostla.

Evropské oblastní středisko SOF ujišťuje pracující ženy, migrantky a nezaměstnané, že v rámci rozhodnutí Světové odborové federace bude i nadále podporovat boje proti asociální politice Evropské unie, za rovnost, práci s právy, ochranu mateřství a odstranění všech forem násilí vůči ženám.