Evropský sekretariát SOF: Poselství solidarity s boji a mobilizacemi francouzské dělnické třídy

Francouzská dělnická třída vede v posledních týdnech důležitý boj proti penzijní reformě a zničení sociálního modelu, plánovanými francouzskou vládou.

Protidělnická politika, prosazovaná Macronovou vládou a Evropskou unií, má za cíl zrušit sociální právo na penzi, jehož bylo dosaženo po tvrdých bojích. Tato politika zesiluje vykořisťování pracujících a násobí zisky velkokapitálu, zatímco miliony lidí, a penzistů zvlášť, jsou nuceny žít v chudobě.

Mobilizace francouzské dělnické třídy proti vládní protidělnické politice odhaluje tím nejcharakterističtějším způsobem, že útok na práva dělnické třídy není záležitost, jež by se týkala jen Francie, ale představuje všeobecný útok napříč Evropou.

Jménem Evropského oblastního střediska SOF vyjadřujeme solidaritu a ujišťujeme francouzskou dělnickou třídu, a zvlášť síly sdružené v SOF, že stojíme na jejich straně v jejich boji až do zrušení penzijní reformy, a přejeme hodně úspěchů ve stávce.