Generální tajemník SOF George Mavrikos: Proletáři všech zemí, spojte se!

George Mavrikos 12. 11. 2020 12:49 (SEČ+1) 

Proletáři všech zemí, spojte se!

V lednu zorganizovali indičtí pracující velkou stávku. Do ulic vyšlo dvě stě padesát (250) milionů pracujících.

Teď připravují novou velkou stávku na 26. listopadu. Osobně to chápu tak, že to bude stávka masivní a velice bojovná. Všichni naši předáci v Indii jsou v první linii stávkových příprav.

Pracují a připravují se dnem i nocí na novou velkou celoindickou stávku.

Jejich vítězství bude vítězstvím pro nás všechny.

Jejich vítězství dá naději a nadšení do všech koutů planety.

Podpořme je!

Přidejme své hlasy k jejich!

Nedopusťme, aby se někdo cítil v tomto boji sám!

Požadavky:

Převod 7 500 (indických) rupií (2 254 Kč) měsíčně všem daně platícím rodinám, které jsou bez příjmu (PROSÍM berte danou sumu jako fakt a neporovnávejte; nikdo z nás nezná její skutečnou kupní sílu; pozn. překl.)

10 kg proviantu zdarma měsíčně na osobu všem potřebným

Doplnění MGNREGA (zákon o záruce zaměstnání na venkově z r. 2005; pozn. překl.) o poskytnutí zaměstnání na 200 dní ročně ve venkovských oblastech se zvýšenou mzdou; rozšíření záruky zaměstnání na městské oblasti

Zrušení všech proti-farmářských zákonů a protidělnických zákoníků práce

Zastavení privatizace veřejného sektoru včetně finančnictví a zastavení převodu vládou spravovaných výrobních a služby provozujících celků do podnikových (akcionářských) rukou, jako jsou dráhy, zbrojovky, přístavy atd.

Stažení drastické vyhlášky na nucené předčasné penzionování vládních a státních (ve veřejných službách) zaměstnanců

Poskytnutí penzí všem, upuštění od NPS (Národní penzijní schéma pro individuální penzijní účty) a obnovení předešlé Penze, zlepšení EPS-95 (Penzijní schéma pro zaměstnance)

Vyzýváme členské organizace SOF na všech pěti kontinentech, aby vyjádřily solidaritu podpisem tohoto oběžníku a přidáním svého odborového svazu na seznam SOF, podporující celoindickou stávku, jež proběhne 26. Listopadu 2020.

SEZNAM SOLIDARITY

  1. George Mavrikos, generální tajemník SOF

 

Sekretariát OS ČMS

Překlad Vladimír Sedláček