Grospič: Dopis velvyslanci Kuby ke 45. výročí Operace Carlota

Velvyslanectví Kuby v ČR

Praha

 

 

Vážený soudruhu velvyslanče,

rád bych s úctou vzpomenul na 45. výročí operace Carlota, vyslání kubánských vojenských jednotek na pomoc Angole, tento akt internacionalismu, které nesmí být i přes mlčení režimních médií a antikomunistickou propagandu zapomenuto.

Havana zahájila Operaci Carlota 5. listopadu 1975, jako odpověď na přímou a naléhavou žádost angolské vlády. Angola, která právě dosáhla nezávislosti po dlouhém a krutém anti-koloniálním boji, čelila invazi rasistické Jižní Afriky. Rasistická Jižní Afrika byla odhodlaná zničit vládu čerstvě nezávislé Angoly.  Operace Carlota byla rozhodující nejen tím, že zastavila jihoafrický pochod na hlavní město Luanda, ale i tím, že vytlačila Jihoafričany z Angoly. Během patnácti let sloužilo v Angole přes 330 000 Kubánců. Při obraně angolské svobody a nezávislosti položilo život 2 000 kubánských internacionalistů.

Kuba se zasloužila o ubránění Angoly a porážce jihoafrických žoldáků. Tato vojenská porážka se stala začátkem konce apartheidu. Úlohy Kuby si velmi cenil Nelson Mandela a dodnes je jméno Fidela Castra a kubánských internacionalistů v JAR vzpomínáno s velikou úctou. Kuba, tento malý stát sužovaný blokádou impéria, poskytla lidstvu víc než kterákoli vyspělá kapitalistická mocnost.

Odhodlání Kubánců, jejich hrdinství, morální i ideová vyspělost, stejně jako oběti, které přinesl kubánský lid pro svobodu daleké Afriky, nesmí být zapomenuty – naopak musí být vzorem dnešnímu smýšlení komunistů, odhodlaných měnit společnost, měnit svět k lepšímu a spravedlivějšímu a nejen verbálně „bojovat“ v mantinelech kapitalismu a imperialistického bloku.

Musím zopakovat slova Nelsona Mandely „Existuje jedno místo, kde Kuba převyšuje ostatní – to je v její lásce k lidským právům a svobodě!“

 

S úctou

 

JUDr. Stanislav Grospič

místopředseda KSČM

předseda OS ČMS

poslanec PS PČR