I v „podřadných“ zaměstnáních existuje celosvětová solidarita a vzájemná podpora

XIII. celosvětový sjezd Mezinárodního odborového svazu veřejných služeb (TUI PS), sdruženého ve Světové odborové federaci (WFTU) proběhl 16. a 17. listopadu v kyperské Larnace.

Sjezd vyhodnotil činnost za čtyřleté období mezi dvěma sjezdy, zvolil nové vedení a schválil plán činnosti pro následující roky. 85 delegátů z 22 zemí čtyř kontinentů (Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky) předneslo krátkou zprávu o situaci lidí zaměstnaných ve veřejných službách svých zemí. OS ČMS není členem tohoto TUI, byla zde čestným hostem. Během jednání delegáti OS ČMS, členové Ústředního zastupitelstva Martin Machač (odbory u BusLine Česká Lípa) a Vladimír Sedláček (organizace při MěV KSČM Plzeň) přednesli stručnou zprávu o stavu veřejných služeb v ČR s důrazem na nízké mzdy, špatné pracovní podmínky a slabou a roztříštěnou odborovou organizovanost v sektoru. Tento stav je v podstatě stejný ve všech zemích, kde TUI PS působí. Velká fluktuace zaměstnanců a nejistota a strach ze ztráty zaměstnání a tím i obživy uvnitř kapitalistického systému činí odborovou činnost a organizovanost v sektoru služeb zvlášť složitou; proto plán činnosti svazu pro následující roky zdůraznil především nutnost bojovat všemi silami proti postupující privatizaci, získávat více zaměstnanců veřejných služeb do odborových organizací a lépe koordinovat, místně i mezinárodně, akce boje za důstojnější pracovní, platební a životní podmínky pracujících v sektoru a jejich rodin. Pro nejbližší období delegáti sjezdu jednomyslně podpořili generální stávku v Indii, plánovanou na 20. ledna 2020 s cílem změnit tento stav k lepšímu.

Na sjezdu byli přítomni i delegáti z nejrizikovějších koutů světa, mimo jiné z Luhaňska, Palestiny a několika dalších zemí Blízkého východu, Nepálu, Bangladéše, latinskoamerické Bolívie. Při vzájemném vyjadřování podpory a solidarity se všichni, v čele s generálním tajemníkem WFTU George Mavrikosem, jehož zahajovací projev přinese OS ČMS v nejbližších dnech na www.stavkuj.cz , shodli na tom, že jediným skutečně trvalým řešením tristní situace je změna systému, neboť „bohatství patří do rukou těch, kteří jej vytvářejí“.

Martin Machač a Vladimír Sedláček, Pervolia, Kypr, 18. 11. 2019