Indie: Prohlášení SOF k fatálnímu pracovnímu neštěstí v Indii

Světová odborová federace vyjadřuje jménem svých 97 milionů pracujících upřímnou soustrast a solidaritu indické dělnické třídě, jež truchlí nad smrtí nejméně 43 dělníků při novém fatálním pracovním neštěstí.

Nekonečný seznam zločinů vůči dělnické třídě nepřetržitě narůstá. Tentokrát jsou zabiti pracovníci továrny na školní brašny v Dillí během montáží, při nichž nebyla zajištěna náležitá protipožární opatření a jež probíhaly načerno v nelegální továrně.

Dělníci, kteří pracovali v ubohých nezdravých a nebezpečných podmínkách, navíc špatně placeni, byli nuceni přespávat na pracovišti. Požár vypukl ve čtyřpodlažní budově, kde spala spousta pracovníků, v časných ranních hodinách.

Ostře odsuzujeme vražedné pracovní podmínky, jaké převažují na nesčetných pracovištích a průmyslových provozovnách v Indii. Nedostatek náležitých bezpečnostních opatření na pracovištích představuje vědomý zločin buržoazie, jež s požehnáním kapitalistických vlád z celého světa zabíjí tisíce pracujících kvůli zisku.

V myšlenkách jsme s rodinami obětí a požadujeme potrestání těch, kteří jsou za to zodpovědní. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí požaduje zavedení odpovídajících bezpečnostních opatření ve všech aspektech života pracujících a bojuje za ně.

Sekretariát SOF

Atény, 9. prosince  2019