Informace k založení odborů

K založení odborů jsou potřeba minimálně tři lidé. Pokud chtějí vstoupit reálně do dění ve firmě musí být tři v pracovním poměru na dobu určitou, lépe neurčitou (není striktní podmínkou) k zaměstnavateli. Pokud jsou na dobu určitou je problém co dál po uplynutí této doby.

 

     Odbory lze na pracovišti zakládat od počátku zcela veřejně a nebo proces založení provést neveřejně a až bude organizace zaregistrována tak teprve oznámit zaměstnavateli.

 

Postup  takto :

 

  1. skupina lidí ochotných odbory založit, minimálně tři

 

  1. dohodnout si termín prvé schůze,

 

3,  na prvé schůzi :       a) přijmou usnesení o vzniku odborů ,

 

  1.                                   b) zvolí vedení odborů, předsedu, místopředsedu a případně ostatní členy výboru (jeli členů více než tři,je

dobré zvolit tří, případně více členný  výbor, jsou-li tři stačí předseda a místopředseda),

 

  1.                                   c) rozhodnou o názvu odborové organizace a pod jakým svazem chtějí působit (např. ZO ,..(název firmy,

pobočného závodu, atd…),..OS ČMS, budou-li členy v našem odborovém sdružení ),

 

  1.                                   d) udělají zápis o této ustanovující schůzi (Název zápisu musí obsahovat zřetelně, že se jedná o první

ustanovující schůzi, text zápisu musí obsahovat a usnesení ke všem, předchozím bodům), zápis je podepsán

předsedou a ověřovatelem, je přiložena podpisová listina přítomných členů,

 

  1.                                   e) zápis doručí na příslušný svaz s žádostí o registraci,

 

  1. další kroky :         f) po dohodě centrála sdružení (svazu) zaměstnavateli oznámí vznik odborové organizace, nebo toto učiní

organizace sama a to doporučujeme až po registraci, od této chvíle členové výboru a statutární zástupci

požívají zvýšené ochrany podle zákoníku práce,

 

  1.                                   g) po té si organizace s pomocí centrály založí účet u bankovního ústavu (má to význam u organizací

firemních pro FKSP, případné strhávání členských příspěvků ze mzdy či platu (toto, ale není podmínkou,

mohou být vybírány individuálně), zaměstnavatel však toto strhávání musí umožnit pokud se na něm

odboru dohodnou,

 

  1. h) pro provedení registrace u příslušného krajského soudu (OS ČMS ke registrováno u Městského soudu v

Praze a Centrála OS ČMS tuto registraci zprostředkuje za součinnosti organizace) je třeba mít písemný

souhlas vlastníka objektu kde bude sídlo základní organizace podepsaný příslušným statutárním zástupce

jde-li o právnickou osobu, (případně místní organizace ),

 

  1. ch) základní organizace ZO sdružují v zásadě zaměstnance u právnických osob nebo v provozovnách osob

samostatně  výdělečně činných (živnostníků), místní organizace vznikají v zásadě podle územního hlediska

a nemohou zpravidla  kolektivně vyjednávat .

 

—————————————————-

Pak již nastává odborový život se vším všudy.

 

Takto  ve stručnosti a vše se případně upřesníme dle potřeby a typu firmy. Odborové stránky jsou na adrese : http://stavkuj.cz/ .

 

OS ČMS