Informace z Rady předsedů SOF v Aténách 3.-4. dubna 2019

Informace z Rady předsedů SOF v Aténách 3.-4. dubna 2019
Rada předsedů SOF 2019 proběhla velmi úspěšně v Aténách v soudružském duchu 3. a 4. dubna 2019.
63 soudruhů ze 33 světa, přítomných na Radě, diskutovalo o problémech ve svých zemí a vyměňovalo si zkušenosti, zhodnotilo minulý rok a odsouhlasilo nový Plán na rok 2019. účastníci potvrdili svoji mezinárodní solidaritu s pracujícími z celého světa a zdůraznilo význam boje za změnu společnosti na třídním základě.

Generální tajemník SOF soudruh George Mavrikos ve svém úvodním projevu zdůraznil, že se SOF musí zaměřit na pozitivní kroky, slabiny a zkušenosti z naší činnosti, abychom byli více zaměření na nejdůležitější problémy, což je zformování jednotné představy o naší činnosti na národní i mezinárodní úrovni, vypracování kombinovaného plánu ideologického a politického působení a činnosti mezi pracujícími naší země a mezi odborovými svazy, s nimiž jsme v kontaktu, tak, že je povedeme na třídně orientovanou linii boje a změníme poměr sil ve prospěch těch, jež vzdorují kapitálu, a to v našich odborech i mimo ně.

Potom přivítal COSATU z Jižní Afriky a Federaci obchodu a služeb z francouzské CGT, jež požádala o připojení k SOF, a řekl, že SOF má teď po celém světě 97 milionů pracujících, což je oproti minulému roku nárůst o 4,5 milionu. Také řekl, že cílem je dosáhnout 100 milionů členů do roku 2020, v němž si připomeneme 75. výročí založení SOF.
Dále se ve svém projevu zaměřil na mezinárodní situaci a na ostré rozpory mezi buržoazními třídami zemí, změnami v rozložení sil a v soutěžení mezi kapitalistickými státy, a pohovořil o vojenském sporu mezi silami NATO a Ruskem, a také o krajních antagonismech.

Generální tajemník potom poskytl přehled o činnosti a aktivitách roku 2018, jichž bylo opět velmi mnoho, a komentoval účinnost akcí a aktivit členů SOF po světě, jež zvýrazňuje bojovného ducha SOF a také naší mezinárodní organizaci slibuje nadějnou budoucnost.

Je příznačné, že obsahovaly projevy solidarity a účasti na shromážděních, sjezdech a demonstracích za/v: Palestině, Francii (Versailles), africkém Senegalu (ženy z frankofonních zemí), Jemenu, Švýcarsku (ILO), Aténách (Mládežnický výbor SOF), Bolívii (celonárodní sjezd COB), Íránu (Rada předsedů SOF 2018), Číně (mladí odboráři), Jižní Africe (NEHAWU), Mexiku (18. sjezd FISE), Panamě (pracující ženy světa), Los Angeles (konference odborového svazu pokrývačů), Monaku (USM-WFTU), Nepálu (1. máj), Indii (CITU), Srí Lance (FISE), Vietnamu (sjezd VGCL), Egyptě (sjezd ETUF-WFTU) a mnoha dalších.

Po přednesení zprávy zmínil, že SOF a její členové by měli mnohé své činnosti zesílit, oblastní střediska musí fungovat lépe, měl by být kladen větší důraz na větší účast žen, větší účast všech organizací po světě, mělo by pokračovat vzdělávání a školení odborových kádrů, a také se zmínil o finanční situaci a o nutnosti všech členských organizací platit příspěvky.
Generální tajemník poté předložil plán činnosti a požádal účastníky, aby zahájili přípravy na oslavy 75. výročí SOF, a v závěru svého projevu vyjádřil optimismus nad budoucností SOF.

Po skončení jednání Rady předsedů delegáti navštívili město Kaisariani a setkali se s jeho starostou (zvoleným Komunistickou stranou Řecka). Po setkání se zúčastnili politicko-kulturní akce na oslavu 20 let od založení PAME.