Itálie: USB požaduje solidaritu a podporu pro další dva bojové dny

USB vyžaduje novou veřejnou průmyslovou politiku

Dva dny bojů v Tarantu

  1. listopadu shromáždění dělníků
  2. listopadu generální stávka a demonstrace

Ocelářská nadnárodní společnost ArcelorMittal před dvěma lety podepsala dohodu, která zachovala zaměstnanost společnosti Taranto (dříve Ilva – největší závod na výrobu oceli v Evropě) a která by zajistila a regenerovala samotnou továrnu (10 000 pracovníků) a okolní oblast, která byl zničena z hlediska životního prostředí roky exploatace.

Před několika týdny ArcelorMittal prohlásil, že opouští Itálii, nedosáhl dohody a situace je ještě horší, než před příchodem nadnárodní společnosti. Reformistické odborové centrály CGIL, CISL a UIL neřeší tisíce propuštěných a podporují zásahy z veřejných peněz, aby zachránily nadnárodní společnost.

USB vyhlásilo generální stávku a vyzvalo Itálii, aby se vrátila ke skutečné veřejné průmyslové politice. Případ Taranto prokazuje jak neskutečné selhání soukromých osob, jejich nezájem o kombinaci práce, bezpečnosti a ochrany zdraví, tak nedostatek veřejných nástrojů k řešení hospodářské krize, zaměstnanosti a životního prostředí.

Země bez autenticky veřejných struktur, zdrojů a dovedností končí vydíráním těmi, kdo mají technologie, trhy a finanční zdroje. Řešení stran, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů se vždy řídí stejným klišé: kompromis směrem dolů nebo státní ekonomická podpora při přípravě nového prodeje nejlepšímu kupci. A v obou případech vždy dojde ke snížení počtu zaměstnanců.

Už nás nebaví být svědky stovek obchodních krizí s uzavřením továren nebo přemístěním závodů do zahraničí, snad i v tomto případě s veřejnými příspěvky.

Ve světě jsou země s nejvyšší mírou hospodářského růstu podporovány silným veřejným průmyslem a Itálie patří mezi země, kde se demolice státních podniků a privatizace šly dále.

Jako dělníci a odboroví delegáti chceme odsoudit vydírání nadnárodními společnostmi.Chceme projekt na znovuzrození země, kde průmysl není synonymem pro poškození životního prostředí a práce znovu získá plnou důstojnost.

Chceme vybudovat skvělý pohyb boje ve společnostech jako ve městech za oživení zdravého průmyslu, moderního a schopného vytvořit slušnou práci.

USB žádá o mezinárodní solidaritu, mezinárodní solidární zprávy jsou vítány, abychom je mohli sdílet během našeho shromáždění v Tarantu 28. listopadu.

Mezinárodní oddělení USB

 

Česká členská organizace Světové odborové federace, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, podpořila požadavky bratrské italské centrály USB a vyjádřila solidaritu s bojem italské pracující třídy a její odborové centrály!