Lídr třídních odborů OS ČMS  Grospič na podporu Sýrie (3)

Přinášíme vám stanoviska Stanislava Grospiče, předsedy Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, poslance a předsedy Skupiny přátel ČR – Sýrie v poslanecké sněmovně, k aktuálnímu dění.

 

K mírové aktivitě syrské vlády

„Oceňuji snahu legitimní syrské vlády o mírové a politické řešení krize. Nelze však mlčet k porušování příměří v deeskalační zóně, jako se tomu stalo, když teroristické skupiny odpálily  z hory Shahshabou  několik raket směrem k pobřeží. Tato kriminální akce si vyžádala jeden lidský život a další tři zraněné. Je otázka, zda se vůbec s těmito teroristickými skupinami, často chráněnými okupačními armádami USA či Turecka, dá domlouvat na příměří. Současný čin mluví spíše v neprospěch mírového řešení, doufám ale, že bude tato akce spíše ojedinělá.“

O deeskalační zóně

„Celá dikce informování o americko-tureckém jednání i roztržce ohledně deeskalačních, na rovinu řekněme okupačních, zón v Sýrii, je pomýlená. Forma informování i tomto jednání a především o tom, co má přinést,  mi vnucuje představu smíření se s rozparcelováním suverénního státu, pohrdáním jeho územní celistvostí a užití metody „o nás bez nás“, jak si ji my Češi pamatujeme z Mnichovské dohody. Myšlenka, že agresoři budou cupovat území nezávislého státu bez ohledu na vůli suverénního lidu, je zcestná a nebojím se říct – kriminální. Roztržka dvou okupačních sil, které reálně terorismus na území Sýrie podporují a jsou spoluzodpovědné za syrský konflikt, je na delší pojednání, které se týká rovněž vztahů mezi členskými státy paktu NATO. Říkám naprosto jasně, že přítomnost obou na syrském území je nelegální, ničím ospravedlnitelná. A doplňuji, že ani USA, ani Turecko nemají žádné právo narušovat územní celistvost, operovat na území cizího státu bez pozvání legitimní moci a už vůbec nemají právo rozhodovat za syrský lid. Jednoznačně vyjadřuji svůj nesouhlas s podobnými plány. Syřané si zaslouží mír, rekonstrukci země – a ani jednomu USA nebo Turecku nedokáže přispět!“

O turecké okupaci

„Důrazně odsuzuji narušení syrských hranic, jak je provedla turecká armáda, jejíž vojenské transportéry vstoupily do města Sarakíb a pohybují se směrem k městu Chán Šajchún v provincii Idlib – bez jakéhokoli souhlasu legitimní syrské vlády. Považuji tento akt za porušení norem mezinárodního práva, akt agrese a také za akci, která má za cíl sabotovat vojenské operace legitimní syrské armády v této oblasti. Turecké okupační síly se zde snaží o jedno – o pomoc poraženým teroristům ze skupiny Džabatan-Nusrá. Nemusím snad doplňovat, že je to jeden z dalších důkazů o turecké podpoře extrémistů. Tato turecká akce je odsouzeníhodná, stejně jako Erdoganovy hegemonistické ambice a podpora terorismu.“