Muž s karafiátem: Dopis KS Řecka a militantním odborům PAME

Vážení soudruzi, k dnešnímu výročí popravení velkého syna řecké dělnické třídy, revolucionáře Nikose Mbeloyannise, Vám posíláme náš internacionalistický pozdrav s přáním úspěchu ve Vašem boji za zájmy řeckých pracujících. Chceme vyjádřit náš hold aktivitě řeckých komunistů, jejich zásadovému vystupování proti reformismu, otevřené reakci a fašismu a naši úctu ke slavné tradici řeckého revolučního hnutí. Nikos Mbeloyannis zavražděný řeckou reakcí navždy zůstane symbolem hrdinství komunistů, symbolem obětí reakce a zároveň symbolem naděje, které řeckému lidu přineslo komunistické hnutí. Nikos Mbeloyannis nezemřel, protože jeho odkaz žije v aktivitě tisíců komunistů a třídních odborářů všech generací!

Pryč s kapitalismem a reakcí,
socialismus je budoucnost lidstva!

Sekretariát OS ČMS

_

Dnešní den roku 1952 byl v Řecku popraven Nikos Mbeloyannis. Patřil k partyzánskému hnutí a zároveň byl jedním z hlavních komunistických činitelů v zemi. Prošel vězněním v době pravicové diktatury ve 30.letech. V období nacistické okupace prošel řadou táborů. V roce 1943 se mu podařilo připojit se k národněosvobozeneckému hnutí, které v roce 1945 osvobodilo zemi od fašismu. Řečtí partyzáni znovu nastoupili do nového boje. Zemi převzali Britové a Američané a proti pracující třídě postavili svoji variantu četniků (řecká varianta srbského monarchofašistického hnutí). Komunisté – osvoboditelé byli znovu vězněni a zabíjeni. Nikos se však nevzdal. Zůstal v zemi a pokoušel se organizovat podzemní hnutí.
Armáda jej zatkla v roce 1950 a postavila ho před vojenský soud. Jeho nejslavnější snímek je z doby soudu. Nikdy nedopustil, aby jej pravicová represe zlomila. Karafiát nosil jako symbol levice, při své obhajobě pronesl slova o tom, jak pravice zatýká a vraždí komunisty – osvoboditele a zároveň rehabilituje fašistické zločince a kolaboranty. Tato pravdivá slova mu reakční stát nikdy neodpustil a rozhodl se Mbeloyanisse navždy umlčet.
Ať je nám jeho nikdy nepokořený duch odporu věčnou inspirací!