OS ČMS gratuluje 60. výročí kubánské revoluce

Ústředně kubánských pracujících (CTC)
Havana, Kuba

Vážení soudruzi,
chceme tímto dopisem vyjádřit naše přátelské pozdravy k 60. výročí revoluce na Kubě, první socialistické revoluce na americkém kontinentu, uskutečněné hned vedle Spojených států. Tato událost je jedním z nejvýznamnějších milníků 20. století, s dalekosáhlými následky nejen pro kubánské pracující, ale i pro naděje na zlepšení životních podmínek v ostatních částech světa.
Kubánská revoluce prokázala životaschopnost a inspirovala boj utlačovaných a vykořisťovaných po celém světě, stala se odpovědí na kompromis s kapitalistickým světovým řádem.
Revoluce stvořila nový typ státu, státu pracujících a zemědělců, kteří nejenže dokázali odvrátit kontrarevoluční pokusy, ale také položili základy pro uspokojení potřeb lidí, pro sociální práva, která byla dosud na kontinentě nepředstavitelná.
Kubánská revoluce plně v duchu internacionalismu podporovala národně-osvobozenecké hnutí národů a to nezištně a za cenu vlastních obětí.
Nikdy nezapomeneme na příklad Kuby po kolapsu východoevropského bloku socialistických států a její zásadní roli při procesu renesance třídního odborového hnutí vedeného Světovou odborovou federací.

Sekretariát OS ČMS