OS ČMS: ITUC je nástrojem MMF a Světové banky

V tiskové zprávě z 12. října Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC), nástroj nadnárodních a imperialistických center, znovu prokazuje svou nebezpečnost a roli proti pracujícím. V tiskové zprávě s názvem „Naléhavá opatření potřebná od Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a G20“ uvádí ITUC poznámky k setkání ministrů financí G20, MMF a Světové banky, v celém textu, který zasílá odborům z celého světa, vyzývá ITUC pracující, aby se stali žebráky imperialistických organizací, a představuje MMF a Světovou banku, stejně jako protidělnické vlády skupiny G20, jako možné zachránce pracujících! Současně neexistuje výzva k organizaci a boji dělnické třídy. Neexistuje žádný komentář proti vykořisťování pracujících pro zisky nadnárodních společností, neexistuje zde ani slovo proti vykořisťování pracujících, které zaměstnavatelé a vlády eskalují ve všech zemích. Žádná zmínka o potřebě boje proti nadnárodním a imperialistickým organizacím. Dělníci a odbory celého světa si musí vybrat mezi dvěma cestami. První je cesta ITUC, která z pracujících dělá žebráky a podrobuje odbory nadnárodním společnostem a imperialismu. Druhou je cesta Světové odborové federace – cesta odporu proti zavedeným nespravedlivým pořádkům, třídního boje proti vykořisťování, proti chudobě a nezaměstnanosti. Připomínáme, že členskou organizací ITUC je česká odborová konfederace ČMKOS.

 

Centrála OS ČMS