OS ČMS k 80. výročí počátku nacistické okupace

OS ČMS k 80. výročí počátku nacistické okupace

15. března 2019 si připomínáme 80. výročí nejtragičtější události českých dějin, výročí okupace zbytku českých zemí německými nacisty. Na dlouhých 6 let se staly Čechy a Morava dějištěm teroru, národnostního, rasového, politického a kulturního útlaku spojeného i s ekonomickým drancováním. Mnichovská zrada kapitalistických mocností otevřela cestu Hitlerově expanzi a následné tragédii 360 000 československých občanů, kteří položili své životy v nacistických koncentračních táborech a popravištích nebo ve vnitřního odboji, v partyzánské válce či na zahraničních bojištích. Zrada signatářů Mnichovské dohody stejně jako zrada domácí buržoazie usnadnila Hitlerovi postup a její nositelé nesou odpovědnost za oběti nacismu v našich zemích. Je nutné zdůraznit, že hybnou silou odporu a zároveň největší obětí nacismu byla česká pracující třída a že se místní buržoazní kruhy daly plně do služeb okupantů s očekáváním uspokojení vlastních ekonomických zájmů. Je nesmírně důležité zdůraznit, že to byla především Rudá armáda, vojenská síla hrdinného a válkou trpícího sovětského lidu, která nás po šesti letech od nacismu osvobodila. Zkušenost s morálně závadným chováním třídy kapitalistů v období nacistické okupace, tedy její kolaborace s nacisty, si vynutila národní očistu stejně jako důrazné kvalitativní odlišení nové poválečné epochy a její lidově demokratický charakter. I to je důvod, proč dnešní režim v podstatě popírá reálnou historickou zkušenost válečných let, bagatelizuje oběti nacismu, hledá ospravedlnění zrádců tohoto národa, tiše souhlasí s revanšistickými kruhy a pomocí falzifikace historie zaměňuje viníky za oběti. Jako vlastenecké a třídní odborové sdružení nepřistoupíme na tuto hru lži, vlastizrady a vymývání mozků nastupujícím generacím.

Nic nebude zapomenuto,
nikdo nebude zapomenut!
Čest památce bojovníků proti fašismu,
čest památce obětí nacistické okupace!

Sekretariát OS ČMS