OS ČMS k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením (PWD) OS ČMS znovu vyjadřuje solidaritu a podporu třídního hnutí v boji za důstojný život zdravotně postižených, chronicky nemocných a za podporu jejich rodinám, za veřejné zdravotnictví, sociální péči, a za život s nezcizitelnými základními právy.

Nikdy se nesmíříme s tím, že by neoliberální systém a kapitalistický trh mohl beztrestně osekávat dostupnou zdravotní i sociální péči, znevýhodňovat postižené a odmítat solidaritu s jejich rodinnými příslušníky. Proto budeme i nadále vystupovat proti projevům asociální politiky, zaměřené také proti zdravotně postiženým a chronicky nemocným, potažmo proti jejich rodinám. Solidarita se zdravotně postiženými a lidmi trpícími chronickými onemocnění je znakem vyspělosti státu, společnosti i sociálního a politického systému.

OS ČMS bude i nadále podporovat akce a iniciativy hnutí zdravotně postižených a jeho oprávněné požadavky.

Sekretariát OSČMS