OS ČMS k popiračským výrokům primátora Hřiba  

OS ČMS, česká třídně orientovaná odborová centrála, se distancuje od nevkusných a lživých výroků pražského primátora ohledně účasti Rudé armády na osvobození Prahy. Považujeme za nutné se proti výrokům ohradit, neschvalujeme přepisování dějin, účelně využívané k popírání úlohy prvního státu pracujících ve vítězném protifašistickém boji a také toho, že nacismus a fašismus byl vytvořen a podporován kapitalisty – tedy přesně těmi, kterými tito lháři a političtí maňásci dnes slouží.

Piráti jsou jen výplodem unijní snahy o vylhanou opozici a alternativu, v důsledku však liberální obhájci kapitalismu a antikomunistické doktríny – pro kterou je popírání úlohy komunistů, potažmo Rudé armády a sovětského lidu při porážce nacismu a fašismu přirozené.

Hřib nepřináší nic nového, jen papouškuje výmysly režimních pseudohistoriků, které odporují historické pravdě. Je nám líto občanů hlavního města, které reprezentuje neschopný politik, nabízející antikomunismus a popírání historických faktů, místo potřebných řešení pro Prahu. Těmito řešení máme na mysli zastavení liberalizace bytového fondu a spekulace s ním, vstřícnost k developerskému lobby apod. Praha se stala nevstřícným městem k pracujícím, díky lidem jako Hřib nabízí antikomunistické žlučovité bajky, nikoli místo pro život.

OS ČMS samozřejmě odsuzuje tento a podobné výroky režimních politiků a pseudoodborníků, kteří si kladou za cíl svými nejapnými výroky okopávat kotníky pomníkům hrdinů, jimž vděčíme za naši svobodu, přežití našeho národa a za porážku nacismu.

Sekretariát OS ČMS