OS ČMS k prohlášení MZV ohledně rehabilitace banderovců

OS ČMS rázně odsuzuje nechutné a oportunistické prohlášení ministerstva zahraničí ve věci reakce na rehabilitaci banderovských fašistů režimem kyjevské junty na Ukrajině.

Vzhledem k tomu, že jediné třídně orientované odbory v republice se hlásí k vlasteneckému profilu organizace, nebude OS ČMS k této politováníhodné kauze mlčet.

Vyjádření ministerstva, že nebude „zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí“ v souvislosti s adorací banderovských zločinců, je nejhrubší příklad pokrytectví a ubohosti, účelově poplivávající památku zavražděných Čechů, Poláků, židů a Ukrajinců, kteří se stali v čase druhé světové války oběťmi pogromů banderovců.

Ministrova slova „Také Ukrajina se bude muset vypořádat s bolavými místy své historie. Na to by měla dostat potřebný čas. Budu o této záležitosti hovořit se svými protějšky při návštěvě Ukrajiny počátkem příštího roku“ jsou jen jalovými frázemi kariérního politika, který nemá dost morálního kreditu se podívat pravdě do očí a reagovat.

I toto prohlášení MZV jasně dává další důkaz, že struktury EU, mimo jiné i vazalské české ministerstvo zahraničí, napomáhá mlčením, materiálně nebo diplomatickou či politickou aktivitou fašistickému režimu.

EU dlouhodobě ukazuje, že žádný režim není dost reakční, aby nebyl loajální. Historie, kdy evropské kapitalistické kruhy dosadily k moci fašismus a nacismus, se opakuje. Jediným kladivem na fašistické tendence není šovinismus, ale jednota pracujících na třídním základě a avantgardní politická a odborová aktivita.

Sekretariát OS ČMS