OS ČMS ostře protestuje proti liberalizaci osobní přepravy na českých železničních

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska ostře protestuje proti liberalizaci osobní přepravy na českých železničních spuštěné bývalým ministrem dopravy D. Ťokem a předchozí vládou na níž se podílely hnutí ANO 2011 a ČSSD, v řadě případů bez řádného výběrového řízení jen na základě omezené poptávky.

Nejen, že se snížil komfort cestování pracujících do zaměstnání, ale přístupem některých nových přepravců vznikla řada technických problémů.

OS ČMS odmítá, aby vina byla primárně svalována na zaměstnance železničních ptepravců.

Z pohledu OS ČMS je třeba zdůraznit, že tzv. liberalizace osobní železniční přepravy jako strategie Evropské unie především nahrává soukromému kapitálu a zajišťuje mu trvalost veřejných příjmů a veřejnou privatizaci ztrát za níž ručí zcela minimálně.

OS ČMS proto liberalizaci a privatizaci železniční dopravy zásadně odmítá.

Sekretariát OS ČMS