OS ČMS – Požadavky na řešení současné pandemie koronaviru

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska se plně ztotožňuje ze základních požadavků kolektivu komunistů redakce listu Dialog ( dialog.kominternet.cz ) na řešení současné pandemie koronaviru a doplňuje je o své vlastní požadavky

 1. Vybudování nové státní nemocnice specializované na SARS-CoV-2 a na další podobné problémy.
 2. Soukromý zdravotnický sektor, obvodní lékaře, lůžkové zdravotnická, zařízení sociální péče převést pod kontrolu státu, krajů a odborů.
 3. Lékařskou zdravotní péči na každé pracoviště.
 4. Využít soukromé hromadné dopravní prostředky pro zesílení dopravy podle potřeb, které nařídí odborníci.
 5. Ochranné prostředky všem zaměstnancům nezbytným pro fungování společnosti (zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, policisté, vojáci, prodavačky, řidiči a další zaměstnanci hromadné dopravy).
 6. Využít soukromé hromadné dopravní prostředky pro zesílení dopravy podle potřeb, které nařídí odborníci.
 7. Obnovení všech státních hmotných rezerv, včetně potravin, léků, zdravotnického matriálu na dobu nejméně tří měsíců.
 8. Ochranné pomůcky pro všechny obyvatele zdarma. Zvýšenou ochranu seniorů.
 9. Využít soukromé hromadné dopravní prostředky pro zesílení dopravy podle potřeb, které nařídí odborníci.
 10. Využít soukromé hromadné dopravní prostředky pro zesílení dopravy podle potřeb, které nařídí odborníci.
 11. Přerušení či omezení práce ve všech provozech bez ochrany dělníků a zaměstnanců, které nejsou nezbytné pro momentální život společnosti (např. automobilky, další provozy těžkého průmyslu, mnohá odvětví spotřebního průmyslu apod.).
 12. U velkých firem s přerušenou výrobou zavést povinnost vyplácet 100% mzdy či platu i za cenu zavedení dočasné tzv. kurzarbaitru s tím, že vláda musí následně zaručit podporu obnovy výroby ve firmách, kde bude zaveden.
 13. Zákaz propouštění zaměstnanců s hrozbou konfiskace podniku státem a zaměstnanci.
 14. Jakýkoliv plat manažerský nesmí přesahovat trojnásobek průměrného hrubého platu – kontrola opatření ze strany odborů a zaměstnanců.
 15. Zastavení odvodů dividend a dalších forem zisku zahraničního kapitálu.
 16. Zásadní přímé zdanění bankovního a korporátního velkého a nadnárodního kapitálu.
 17. Přebírání krachujících a opuštěných podniků státem a svěření je do správy jejich zaměstnanců.
 18. Zákaz soudních příkazů o vystěhování rodin anebo studentů po dobu pandemie.
 19. Přerušení plateb hypoték, nájmů a jiných dluhů po dobu pandemie.
 20. Žádná podpora velkého kapitálu veřejnými penězi pokud nebude podmíněna kurzaibartu a obnovou výroby po pominutí pandemie
 21. Posílení práv zaměstnanců a odborů.
 22. Okamžitě zastavení všech válečných misí a výdajů převedení na řešení pandemie.