OS ČMS: Prohlášení podpory řidičům Arriva Morava

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace, jménem svého sekretariátu a předsedy, poslance Stanislava Grospiče, vyjadřuje své stanovisko solidarity a podpory řidičům autobusů společnosti Arriva Morava, kteří dne 19. prosince 2020 vyhlásili stávkovou pohotovost. Požadavky řidičů považujeme za plně legitimní a spravedlivé.

Souhlasíme s vyjádřením odborářů, že návrhy zaměstnavatele zhoršují pracovní a mzdové požadavky. Souhlasíme s naprosto logickým a oprávněným tvrzením o tom, že je prodlužování pracovní doby a snižování mezd pro zaměstnance naprosto nepřijatelné.  Považujeme za nepřijatelné, aby společnost Arriva Morava přenášela ztráty v hospodaření na bedra zaměstnanců zvýšením týdenní pracovní doby a snížením mezd. Zaměstnanci mají plné právo na spravedlivou odměnu za práci, snižování mezd je nepřijatelné. Zvýšením týdenní pracovní doby hrozí zvýšená bezpečnostní rizika, ani v tomto bodě nesmí dojít ke kompromisu.

Stáváme se znovu svědky, kdy kapitalisté svalují tího vnějších okolností a vlastní nekvalitní hospodářské politiky plnou měrou na bedra svých zaměstnanců, a to až za mez jakékoli únosnosti, vedoucí k dopadům na životní úroveň, osobní životy i na osobní i veřejnou bezpečnost. To je liberalizace sektoru dopravy s bezpečnostními i jinými následky.

 

Nelze ustupovat požadavkům zaměstnavatelů na úkor pracujících, stojíme za řidiči Arriva Morava, stojíme za jejich požadavky a nabízíme svou solidaritu a podporu!

Žádný sociální kompromis, žádný sociální dialog, vše ve prospěch pracujících!

 

Sekretariát OS ČMS

Stanislav Grospič, předseda OS ČMS a poslanec