OS ČMS proti vykořisťování českých a zahraničních zaměstnanců v restauračních zařízeních

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, české třídní odbory, členská odborová organizace Světové odborové federace, důrazně protestuje proti podmínkám českých i zahraničních zaměstnanců v řadě pražských restauračních podniků, především proti extrémnímu vykořisťování v síťových restauracích, které se sice honosí ohromnou nabídkou služeb a luxusním prostředím, ale svým zaměstnancům nabízí pouze pohrdání, vykořisťování a nerespektování jejich základních zákonných práv včetně práva na bezpečnost a zdraví při práci.

Arogance majitelů těchto podniků a jejich provozních tkví v zasévání atmosféry šikany, strachu mezi zaměstnanci a záměrnému rozbíjení jejich jednoty, v zastrašování pracujících při vznášení jejich oprávněných požadavků. Tento problém se přímo alarmující mírou týká zahraničních zaměstnanců, kterými je nechutným způsobem pohrdáno, je jim zabraňováno v přístupu k základním hygienickým potřebám a jsou na nich zcela svévolně uplatňovány všemožné formy diskriminace s jistotou, že tento pracovník nenajde možnost nebo odvahu se bránit.

Tyto případy, kdy se u českých nebo zahraničních zaměstnanců vyskytuje protizákonné množství přesčasových hodin, které ohrožuje jejich vlastní zdraví, pohrdání lékařskými zprávami o jejich zdravotním stavu či potvrzeními o pracovní neschopnosti patří spolu s urážlivým chováním a vyvoláváním pocitu bezmoci proti tomuto diktátu, ukazují skutečnou vizitku 30 let kapitalismu v Česku.

Vyslovujeme nejen svou kritiku dosavadního alarmujícího stavu dodržování ustanovení Zákoníku práce ČR a dalších zákonů, počínaje Listinou základních práv a svobod v těchto pracovních provozech, ale rovněž říkáme že už jen kvůli našemu třídnímu programu a samozřejmosti v obhajobě našich pracujících budeme bojovat proti těmto kriminálním metodám až do jejich úplné destrukce.

Žádný sociální dialog, žádný sociální kompromis!

Vše ve prospěch pracujících!

Sekretariát OS ČMS