OS ČMS: Solidarita s velkou demonstrací pracujících 17. října v Paříži

OS ČMS, česká členská organizace Světové odborové federace, vyjadřuje svou solidaritu s mobilizací francouzských odborů a pracujících 17. října v Paříži, v jejichž čele jsou členské odbory Světové odborové federace ve Francii.

 

Drazí kolegové,

 

blahopřejeme vám k této velmi důležité iniciativě, která „zahrnuje“ celou zemi. Již měsíc sledujeme její „stanice“ s mobilizacemi v Marseille, Lyonu, Lille a na francouzském severu a kdekoli jinde srdce dělnické třídy ve Francii bije za právo na důstojnou práci a další akce na ochranu nezaměstnaných, proti propouštění a kriminalizaci činnosti odborů. Jsme si jisti, že tisíce pracujíchc, kteří se zúčastnili, se v Paříži v říjnu sblíží ve velké mobilizaci dělnické třídy.

 

Již vidíme, jak se útok na dělnickou třídu zesiluje pod záminkou pandemie koronaviru. Kapitalisté chtějí, aby dělníci znovu zaplatili za hospodářskou krizi, krizi, kterou sami kapitalisté vytvořili honbou za ziskem. V Evropě dochází k propouštění tisíců zamstnanců, zatímco mnoho pracujících žije v mizérii práce na směny s nízkými mzdami. Evropské vlády  podnikají kroky k prevenci odporu veřejnosti tím, že zpochybňují právo demonstrovat a stávkovat, pronásledují odboráře a snaží se vstoupit do odborů. Velké podnikatelské skupiny zároveň požívají dotací, daňových úlev a všech nástrojů k dalšímu ničení pracovněprávních vztahů (teleworking atd.), již se připravují na miliardy, které dostanou z „ozdravných balíčků“ EU.

 

Tváří v tvář této situaci věříme, že jediným možným východiskem jsou boje pracujících v každé zemi a mezinárodní solidarita mezi nimi. Tyto boje mohou upozornit na potřeby pracujícch. Protože,  vážení kolegové, v pandemii se zdálo, že bez nás pracovníků nic nefunguje. Za stroji v továrnách neseděli žádní bossové. Žádný šéf neseděl za volantem nákladních automobilů nebo za pulty supermarketů. Bez pracovníků nepracuje zařízení, proto můžeme žít bez šéfů.

 

OS ČMS vyjadřuje svou solidaritu s demonstrací francouzských pracujících  17. října.

 

Sekretariát OS ČMS