OSČMS: Důstojnost pracujících není jen o minimu!

Diskuze vedená o minimální mzdě jednak neodráží skutečný poměr k zajištění minima  a zároveň důstojného života k výdajům, které díky argumentaci konjunkturou (tedy zbohatnutím nejbohatších- vlastníků výrobních prostředků, nejčastěji zahraničních) neúměrně vzrostly. Diskuze o drobcích ze stolu kapitalistů je neplodná. Co vyřeší zaměstnanému sto korun víc, dvě stě, pět set, i tisíc, když ceny měsíc od měsíce rostou výš a výš , že diskuze o míře zvýšení minimální mzdy v uvedených návrzích těžko cokoli reálně zlepší. Vývoj je rychlejší než politické sliby. Přitom naše požadavky nesmí být omezeny jen na nějaké minimum. Našim cílem není, aby většina národa žila z minima a řešilo se místo všeobecného rozvoje jen kosmetické vylepšení, zvedání minima. Taková politika nemá smysl. A popravdě – důstojnost se od tohoto minima naprosto neodráží.

Skuhrání o poměrech s německými platy je už jen vyčpělou rétorikou bez zdůvodnění, co je příčinou rozdílů a že v tomto systému – kapitalismu – nejsou jiné než kosmetické a v podstatě necitelné změny možné. To jsou ty mantinely, do kterých se sice vejde reformistický slovní radikalismus, ale ne reálná praxe a už vůbec ne relevantní zlepšení.

Političtí šarlatáni berou službu národu jako rétorické cvičení, za kterým stojí jen jejich vlastní podnikatelský zájem. Náš program je jiný – „Vše ve prospěch pracujících!“. A to znamená bez těchto laciných debat, bez knížecích rad, ale jednotně s těmi, kteří se živí prací a ne parazitismem.

Navrhujeme komplexní změny. Nejen v oblasti minimální mzdy a úpravy krajních situací. Ale především takové, aby lidé vytvářející hodnoty  byli za svou práci a snahu řádně odměněni, aby se účastnili těchto hodnot a aby pocítili na sobě a svých blízkých skutečný posun vpřed v sociální, politické i dalších oblastech, které se dotýkají běžného lidského života i života celé společnosti. Od těchto požadavků je neoddělitelně spjat ten, který míří na změnu systému. Nikoli pomocí chimér „demokratických socialismů“, ale socialismem reálným, ne od kavárenských stolků, systémem, ve kterém nebude mít vedoucí slovo oligarchie, nadnárodní kapitál a jeho hašteřivé politické loutky, ale většina obyvatel své vlastní země.