OSČMS: Jsme solidární s bojem italských odborů USB za právo na stávku!

Česká členská organizace Světové odborové federace OS ČMS důrazně odsuzuje rozhodnutí o zákazu týkající se stávky, kterou organizují italské odbory USB. Unione Sindacale Di Base (USB), která je zástupcem hnutí třídně orientovaného odborového hnutí v Itálii, vyzvala ke stávce 12. dubna a italská vláda na tuto militantní výzvu odpověděla zákazem. Jedná se o jasné porušení práva na stávku, které je jedním z nejdůležitějších práv dělnické třídy, získaných na úkor dlouhodobého třídního boje.

Kapitalistické třídy v každé zemi dnes prostřednictvím svých reakcionářských loutkových vlád dělají vše, co je v jejich silách, aby odstranily práva svých pracujících nejen v Itálii nebo v Evropě, ale ve všech částech kapitalistického světa. Tyto reakční a represivní síly by však nikdy neměly zapomínat na skutečnost, že organizovaní pracující nemohou být zastrašováni a poraženi!

Plně podporujeme militantní boj italské pracující třídy pod vedením odborového svazu USB.

Ať žije mezinárodní solidarita pracující třídy
ať žije internacionalismus!

Sekretariát OS ČMS