OSČMS pracujícím k vánočním svátkům a novému roku 2019

Vážení přátelé, pracující, senioři, studenti,

chtěli bychom Vám popřát nejen krásné prožití vánočních svátků, ale především vše nejlepší do nového roku 2019. Chtěli bychom Vám popřát, aby byl pro Vás tento rok rokem štěstí, zdraví, osobního rozvoje a především důstojnosti.

Naše odborové sdružení si na rok 2019 předsevzalo nemalé úkoly plynoucí nejen z našeho členství ve Světové odborové federaci, ale především z naší pozice jediných třídně orientovaných odborů v České republice. Víme, že je před námi ještě mnoho práce, že je před námi nutnost hledat nová řešení a odpovídat na výzvy doby, především v oblasti naší pozice v Česku, kterému vládne místní oligarchie a cizí velkokapitál, i na výzvy na jednotlivých pracovištích, kde se vedou každodenní bitvy o důstojnost českého člověka.

Tragické události posledních dní jsou smutným mementem starého roku, přesto však pobídkou k daleko aktivnější a radikálnější politice odborů, především těch, které si dávno uvědomily škodlivý dopad kapitalismu na životy našich lidí.

I v novém roce budeme stát na straně těch, kteří se živí prací, kteří tvoří nové hodnoty a ne těch, kteří žijí z ostatních, z cizí práce. Domácí zkušenost a také zkušenosti z odborového boje našich bratrských organizací pod praporem Světové odborové federace nás posilují více, než by nás mohly posílit všemožné pochybné benefity, kterými jsou upláceny žluťácké odbory a jejich aristokracie.

Zvolili jsme si těžší cestu, ale jsme přesvědčeni, že jedině třídní orientace a nekompromisní boj za prospěch pracujících, je řešením, které dojde dříve či později k cíli osvobodit lidi z vykořisťování.

Jsme přesvědčeni, že rok 2019 bude rokem potřebných inovací v oblasti naší činnosti i že bude rokem nárustu členské základny, rokem dalšího omlazení a dalšího proniknutí do produktivních odvětví a obecně rokem zvýšení akceschopnosti třídního odborového hnutí. Bez podpory pracujících je však každá snaha marná, proto i dnes vyzýváme k jednotě ty, kteří se živí prací, na výkon povolání se připravují, nebo práci zasvětili produktivní část svého života.

Přejeme Vám tedy, ať je rok 2019 rokem osobních i pracovních úspěchů, rokem štěstí a pokroku v naší jednotě i boji!

Sekretariát OS ČMS