OSČMS proti ekonomickému terorismu Spojených států

Považujeme za nutné vyjádřit se a odmítnout americkou politiku ekonomického terorismu vůči Sýrii, kterou administrativa Spojených států v čele s prezidentem Trumpem uplatňuje proto, aby dosáhla, čeho se jí nepodařilo podporou terorismu a intervencí.

Tyto nátlakové metody ekonomického terorismu a politiky sankcí neschvalujeme, kritizujeme a odmítáme. Je to nástroj hegemonismu a imperiální politiky Spojených států, nástroj nátlaku na země, které chtějí svou cestu určovat samostatně a uplatňovat svou suverenitu.

Sankce dopadají na civilní obyvatelstvo, jsou nehumánní a absolutně proti lidským právům. Spojené státy se už konečně musí zodpovídat za smrt tisíců lidí a utrpení dalších vinou této egocentrické politiky.

Odmítáme proto nejen pokusy o ekonomickou blokádu Sýrie, ale i sankce vůči Íránu,Venezuele a blokádu Koreje a Kuby.

Spojené státy jsou skutečným nepřítelem lidstva, největším podporovatelem terorismu a  porušovatelem lidských práv a režimem, který pohrdá suverenitou národů světa, ale i vlastním lidem.

Sekretariát OS ČMS