OSČMS Řekům: Jsme s vámi v boji proti represi a nacismu!

Dopis OSČMS militantním řeckým odborům PAME: Podporujeme řecké pracující v boji proti represi a nacismu!

Sekretariát OS ČMS zaujal stanovisko k napadení řeckých pracujících ze strany policie 25. března v oblasti Kalithea.

Vážení soudruzi,
vyjadřujeme náš souhlas s obsahem Vašeho dnešního prohlášení a rovněž vyjadřujeme svou solidaritu s protestujícími z řad dělnické třídy a mládeže, na které zaútočila policie při demonstraci proti fašismu.
Považujeme projev odporu proti nacistické organizaci Zlatý úsvit za zcela legitimní. Odsuzujeme chování řecké policie stojící na straně ultrareakčních sil.
Policie, která chrání nacistickou organizaci a zaútočí na protest pracujících je opovrženíhodná.
Odsuzujeme rovněž ochranu, jaké se dostává těmto nacistům ze strany řecké vlády. Strana Syriza je jasným důkazem o zrádcovském profilu tzv. „moderní levice“, která je ve skutečnosti nástrojem kapitalistů a nejreakčnějších sil. Tato „levice“ prosazuje protilidovou politiku a otevírá svým působením dveře čistokrevnému fašismu.

Jen třídní orientace odborových a politických organizací, jejich jednota, odvaha a akceschopnost může porazit fašismus, kapitalismus a reformismus – úhlavní nepřátele pracující třídy.

Žádný sociální dialog, žádný sociální kompromis!
Vše ve prospěch pracujících!
Sekretariát OS ČMS

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=4RHCP9qPdpw