OSČMS – Solidarita s Palestinou

Odborové sdružení Čech, Moravy , Slezska se plně připojuje k mezinárodní solidaritě s lidem Palestiny bojující za svůj vlastní Palestinský stát, důstojné podmínky k životu a proti jednostranem u porušování dohod ze strany Izraele. mrzí nás, že mezi státy porušující tyto dohody se se přidala i Česká republika. Tímto způsobem nemůže být  ikdy „právo“ silnějšího nasolen trvalý mír mezi národ, dosaženo rovnoprávné mezinárodní dohod a naplnění í Rady bezpečnosti.

        Je třeba dnes vědět a neustále připomínat, že v roce 1947 Organizace spojených národů schválila rozdělení  britského Mandátu Palestina na dva státy – židovský a arabský. Přestože Liga arabských států tento plán odmítla, Izrael na jeho základě vyhlásil 14. května 1948 jednostranně na základě  ukončením Britského mandátu Palestina, byl vyhlásil nezávislost Státu Izrael. V době vzniku Izraele žilo na území někdejšího britského mandátu 1,2 miliónu Arabů a 650 tisíc Židů. Hned následující den byla rozpoutána první vlka mezi Ligou arabských států a státe, Izrael.

          OS ČMS. je přesvědčeno, že naplnění původního záměru rozdělení britského Mandátu Palestina na dva zcela rovnoprávné státy Izrael a Palestinu musí nastat bez neustálého vnějšího vměšování velmocí, záměrného rozpoutávání náboženská a rasové nenávisti, ekonomické a sociální nerovnosti a za důrazné politiky nevměšování velmocí. Garantem takového dění však  může dnes být jen OSN:

Plně proto podporujeme právo lidu Palestiny na sebeurčení a mezinárodní solidaritu SOF.

Sekretariát OS ČMS