Plán činnosti Světové odborové federace

SVĚTOVÁ ODBOROVÁ FEDERACE
Třídně orientovaná – sjednocující – demokratická – moderní – nezávislá – internacionalistická!

ROZHODNUTÍ
WFTU 2019 Akční plán
Jednání Rady předsedů 3. – 4. dubna 2019, Atény, Řecko
LEDEN:
· 15-20: Školící mise afrických odborových svazů u ACFTU, Čína (splněno)
· 24-25: Jednání Evropského oblastního střediska (EUROF) v Portu, Portugalsko (splněno)
· 26: Setkání s palestinskými odboráři v Aténách (splněno)
ÚNOR
· 15-17: Pobřeží slonoviny, Mezinárodní odborářský seminář (splněno)
· 16-17: 2. odborářské Balkánské fórum, Soluň, Řecko (splněno)
· 22-23: Odborářský kurs v Keni (odloženo)
· 27-28: Sjezd Mezinár. odbor. svazu (TUI) penzistů (PyJ) v Bogotě, Kolumbie (splněno)
BŘEZEN
· 1-2: Mezinárodní sjezd TUI dopravy, Turecko (splněno)
· Akce žen o HIV/AIDS na UNCSW63, v New Yorku, USA (splněno)
· 14-28: 335. zasedání řídícího orgánu mezinárodní organizace práce (ILO)
DUBEN
· 3-4: Jednání Rady předsedů WFTU v Aténách, Řecko
· Vydání oceněné knihy otevřené soutěže WFTU „Pište o WFTU“
KVĚTEN
· 1: Oslavy 1. máje pod heslem: „Bohatství patří těm, kdo jej tvoří“
· Oficiální návštěva generálního tajemníka WFTU na Kubě, na sjezdu CTC
· 4-5: Seminář mladých odborářů v Senegalu
· Seminář s dánskými mladými odboráři v Aténách
ČERVEN
· Ženeva, ILO 10-21: 108. mezinárodní konference ILO a neoficiální Rada předsedů společně s příznivci WFTU
· Ženeva, ILO: Otevřená činnost WFTU
ČERVENEC
· jednání Latinskoamerického oblastního střediska
· 8: Ekvádor: Internacionalistické shromáždění WFTU – 75. výročí CTE
· Vietnam: Akce UNESCO o kulturním dědictví
· iniciativa WFTU v Buenos Aires, Argentina
SRPEN
· Akce pod názvem: „Voda – společenský prospěch“, v některé africké zemi
· Dálkový odborářský seminář
ZÁŘÍ
· Nepál: Výroční jednání Asijského a Pacifického oblastního střediska (APRO)
· Mezinárodní sjezd učitelů, organizovaný společně WFTU a FISE v Indii.
· 28-29: Sjezd TUI hotelů & turistiky (HOTOUR), Alexandrie, Egypt.

ŘÍJEN
· 1: Mezinárodní akční den TUI penzistů (PyJ)
· 3: Den akcí WFTU proti xenofobii, rasismu, neofašismu.
· 4:Mezinárodní den akcí FISE
· 24 (do 7. listopadu) : 337. zasedání řídícího orgánu ILO
· Seminář o elektronickém vyučování za účasti 15 odborářů, ve Vietnamu.
· Odborářské shromáždění dělníků pracujících v průplavech, Port Side, Egypt.
LISTOPAD
· 1-2: Pan-africké odborářské shromáždění v Demokrat. republice Kongo na téma:
a. Náš pohled na Afriku
b. Mateřský jazyk – kultura – civilizace – tradice
· 4-5: Rwanda, Seminář s odboráři ze zemí Velkých jezer (Great Lakes)
· 7-8: Shromáždění dělnic z arabských zemí v Súdánu

· Odborářské vzdělávání:
WFTU zorganizuje dvacetidenní odborářské školení pro nejvýše postavené kádry. Odborové svazy přidružené k WFTU musí školení pomoci vysláním učitelů k přednáškám a studenty k absolvování školícího kursu.
Odborářské školení bude složeno z následujících témat:
1. Společenské třídy současnosti.
2. Dějiny mezinárodního odborového hnutí
3. Politická ekonomie
4. Reformismus – sektářství – třídní boj
5. Formy třídního boje
6. Jednota – třídní jednota – reformistická jednota
7. Společenský jev korupce
8. Úloha sociální demokracie v odborech
9. Internacionalismus
10. Mzdy – cena – zisk
11. Historické osobnosti WFTU
12. Veřejné a mezinárodní vztahy
13. Mezinárodní organizace
14. Hromadné sdělovací prostředky (masmédia) – společenské sdělovací prostředky (Social Media)
15. Technika úspěšného projevu
· Zkouška možnosti uvést do praxe návrh založení „letní školy“
PROSINEC
· 1-2: Sjezd TUI BIFU (Banky a pojišťovnictví) v Dakaru, Senegal
· 3-6: 14. africké zasedání ILO, Abidjan
· Mezinárodní sjezd TUI UITBB (průmysl stavebnictví, dřeva a stavebních materiálů).
Sjezdy Mezinárodních odborových svazů (TUI)
Je všeobecně těžké najít zemi, jež bude hostit sjezdy TUI, hlavně kvůli finančním potížím. Všeobecný postoj, že hlavní výdaje uhradí hostitelská země, je správný.
– veřejné služby
– přípravná schůzka TUI látek – oděvů – kůže, Egypt
Ustavení ceny / biografie
– Ustavení Ceny Erika „Stalina“ Mtshaliho: Připomenutí významného bojovníka z Jižní Afriky naznačuje založení ceny, přidělené jihoafrickému odboráři. Měli bychom kontaktovat COSATU a místní úřady v Durbanu a potom rozhodneme o druhu ceny. Také vydáme leták s jeho životopisem a činností, ke vzdělání mladších odborářů.
– Zřídit sepsání životopisů významných osobností WFTU z různých zemí a kontinentů.
Další činnost
Na rok 2019 navrhujeme následující akce. K některým z nich navrhujeme zemi, v níž by měla proběhnout. Na některé akce očekáváme návrhy místa a data konání. V některých případech by hostitelská organizace měla uhradit hlavní výdaje.
– Shromáždění k převažujícím podmínkám v evropském odborovém hnutí v koordinaci s EUROF.
– Seminář o kolektivním vyjednávání v Nepálu
– Mezinárodní odborový sjezd WFTU ke kvalitě potravin, problémům výživy a úloze nadnárodních společností, spolu s UISTAACT ve Francii.
– Akce k uctění a připomenutí italského bývalého předsedy WFTU Giuseppe Di Vittoria, v Itálii.
– Vzpomínková akce na bývalého generálního tajemníka britského RMT Boba Crowa.
– Evropské oblastní setkání pracující mládeže SOF v České republice.
– Mezinárodní setkání Právního výboru SOF.
– Mezinárodní konference na téma „budoucnost pracovní síly“.
– Organizační schůzka o financích SOF v řeckých Aténách.
– Návštěva delegace nejvyšších činovníků SOF u ACFTU, Čína.
– 2. shromáždění Ženského výboru SOF v Jižní Africe ve 2. pololetí 2019.
– Oblastní shromáždění Střediska anglofonní Afriky.
– Oblastní shromáždění Střediska frankofonní Afriky, Kamerun
– Diskuse NUM, J. Afrika, návrh na založení odborářské školy pro dálkové školení.
– Snaha o finanční podporu člena SOF, UNATR-CI z Pobřeží slonoviny, na dokončení stavby budovy jejich úřadu.
– Mezinárodní kampaň solidarity s palestinským lidem.
ZVLÁŠTNÍ ROZHODNUTÍ
1. Oslavy 75 let SOF proběhne v roce 2020 na Kypru, ve spolupráci s PEO.
2. Přítomnost a budoucnost pracovních sil: Organizace velké veřejné kampaně a iniciativ.
3. Společná konference SOF-UITBB |(odbory ve stavebnictví) na africkém kontinentu.
4. Podepsání oficiálního protokolu o spolupráci se ženami OSN.
5. Výroční zasedání Rady předsedů v roce 2020 proběhne ve Francii.
Publikace
– Vydání fotoalba SOF z několika období.
– Vydání materiálů o akci SOF na počest Louise Saillanta a Pierre Gensouse v Paříži, Francie, 6. října 2018.
– Snaha o digitalizaci a záchranu archivu SOF.
18. celosvětový odborový sjezd
Na základě stanov SOF musí náš příští sjezd proběhnout v roce 2021. Přípravy můžeme zahájit včas a zorganizovat sjezd hodný vysokých požadavků světové dělnické třídy a mezinárodního radikálního odborového hnutí, tak jako všechny sjezdy SOF.
Země, jež bude hostit 18. sjezd, by měla být z Asie, aby byla zachována rotace kontinentů. Připomínáme, že 17. sjezd proběhl v Africe (Durban), 16. sjezd v Řecku (Atény), 15. sjezd v Latinské Americe (Kuba).
SEKRETARIÁT SOF, Atény, 12.04.2019
______________________________________________________________
40, ZAN MOREAS STREET, ATHENS 11745 GREECE
TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517
www.wftucentral.org