Poselství solidarity Evropského oblastního střediska SOF se zaměstnanci Českých drah

Drazí soudruzi,

jménem Evropského oblastního střediska SOF vyjadřujeme solidaritu s Odborovým sdružením železničářů Českých drah. Stojíme na jejich straně a plně podporujeme jejich požadavky a práva.

Ať je použitý jakýkoli výraz, liberalizace nebo od-znárodnění atd., proces privatizace má za svůj hlavní cíl maximalizovat zisky velkokapitálu na úkor lidu a společnosti.

Privatizace veřejných služeb a strategických sektorů ekonomiky jako je železniční doprava je spjatý s neoliberální politikou Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Tato politika vede k chudobě většiny lidí, k deregulaci zaměstnanosti a k porušování práv a sociálních vymožeností pracujících.

Odpovědí na tuto politiku je třídní boj.

Evropské oblastní středisko SOF