Prohlášení OS ČMS k 100. výročí vzniku Československé republiky 28. října 1918

Vznik Československé republiky je zřejmě nejdůležitější milník v našich dějinách. Je to vznik prvního samostatného státu, přece však státu nesplněných slibů, deziluze a vykořisťování umocněného dominancí panské třídy kapitalistů.

Republika vznikla jako důsledek nejen zahraničního odboje v podobě legií, ale především jako snaha mocností rozbít Rakousko-Uherskou monarchii coby hospodářského konkurenta. Vnitřní vření vedoucím k demonstracím a ke snaze o samostatnost, o demokratickou a sociálně spravedlivou republiku bylo podníceno příkladem ruské Říjnové revoluce, jejíž myšlenky inspirovaly řadu intelektuálů, kulturních činitelů, ale v první řadě dělnických předáků, kteří zanedlouho pochopili omezenost sociálnědemokratické politiky.

Pro dvacet let tzv. První republiky je pak typická panská vláda, zrada sociální demokracie, represe komunistické strany a dělnického hnutí, jako i účelová a nepříliš citlivá ideologie čechoslovakismu, neschopná řešit jak slovenskou otázku, tak i situaci na Podkarpatské Rusi a v příhraničních oblastech.

Právě neschopnost řešit sociální a národnostní problémy, dané třídním uspořádáním republiky a priorizováním nejbohatších vrstev a jejich ekonomických zájmů, byla příčinou řady rozporů a konfliktů postupně vedoucích ke zkáze republiky mnichovskou zradou.

Rada Ústředního zastupitelstva OS ČMS