Prohlášení OS ČMS – Proti antikomunistickému prohlášení ministrů zahraničí!

Ohrazujeme se proti textu, který podepsali ministři zahraničí Česka, Slovenska, USA, Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Polska zveřejnili společné prohlášení k 75. výročí konce 2. světové války. Toto prohlášení je pouze antikomunistickým výkřikem do tmy, sprostou propagandou sloužící na zakrytí historické pravdy. Spojené státy a jejich lokajské satelity jen ukázaly, že mají morálně blíže k hitlerovcům, než k těm, kteří nacistické hordy vrahů porazili.

Musíme uvést, že obsah tohoto textu není jen účelový, je přímo lživý – v duchu přepisování historie  a lhaní o skutečném smyslu i okolnostech historických událostí. Cílem tohoto a podobných prohlášení, podobně jako útokům proti pomníkům lidových vítězstvích, je zamést stopy po skutečných obětech nacismu a fašismu a především po vinících válečné katastrofy.

Jestliže tehdy reakční kruhy kapitálu dopomohly Hitlerovi k moci, tytéž kruhy dnes podepisují prohlášení o komolení historie a ospravedlnění nacismu, fašismu i soudobých zločinů imperialismu. Veškerá snaha antikomunismu vykládat o druhé světové válce znamená jen jediné: Popřít úlohu prvního státu pracujících při porážce nacismu, popřít oběti slovanských národů, komunistů a dalších odbojových skupin a učinit z obětí viníky. Nikdy nesmíme zapomenout, kdo za války trpěl, kdo bojoval – a proti komu. Stejně tak nikdy nesmíme zapomenout, že to byli kapitalsité, kteří zavinili nástup nacismu a fašismu, stejně tak, jako dnes kapitalisté podporují neofašistické a neonacistické síly i historický revizionismus.

Květen 1945 přinesl národům svobodu. A za tuto svobodu vděčíme především sovětským lidem a Rudé armádě! Evropská unie přinesla leda iluze, lži a další porobu – není to spojenectví národů,ale monopolů, které bude vždy proti lidem! Nemlčíme, nezapomínáme!

 

Sekretariát OS ČMS