Prohlášení OSČMS k situaci ve společnosti IVECO BUS Vysoké Mýto

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska vyjadřuje plnou podporu zaměstnancům a odborářům svazu KOVO společnosti IVECO BUS Vysoké Mýto v jejich protestech vůči rozhodnutí vedení firmy nevyplatit prémie za rekordní růst výroby v letošním roce 2018.

Považujeme za skandální a nemorální ekonomicky vykořisťovat zaměstnance tím, že jim nebude vyplacena prémiové složka mzdy za odvedenou práci. Pracujícím náleží mzda za vykonanou práci. Otrokářské metody vykořisťování promítnuté do snižování mzdy či upírání vyplácení nenárokových položek vázaných na hospodářský výsledek při jeho dosažení musí být odmítnuty jako kapitalistická svévole. Bez zaměstnanců by nebylo dosaženo hospodářského výsledku.

Základním právem zaměstnanců je právo na sjednanou mzdu za odvedenou práci a důstojné pracovní podmínky.

OS ČMS