PROHLÁŠENÍ SOF K PANDEMII KORONAVIRU

Žádný pracující člověk nesmí ztratit zaměstnání!

Světová odborová federace jménem svých 100 milionů členů z celého světa vyjadřuje podporu pracujícím na celé Zemi, kteří po vypuknutí pandemie koronaviru, s velkým množstvím nakažených a mrtvých, čelí dopadům nemoci na své zdraví a na pracovní práva.

Naléháme na vlády, aby okamžitě přijaly veškerá nutná opatření k zajištění života a zdraví pracujících a na ochranu jejich pracovních práv.

Naše velká, třídně orientovaná odborářská rodina vyzvedává heroické přispění zdravotníků a vědců v nemocnicích i dalších službách, kteří se snaží chránit životy pracujících a všech lidí ve vyčerpávajících podmínkách a v ubohých nevyhovujících zdravotnických systémech.

Zjišťujeme velké mezery ve zdravotnických systémech, které v důsledku podfinancování a politiky komercializace nepovažují zdravotní péči a prevenci za globální právo, ale za zboží, přinášející nesmírné zisky zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu. Ubohé či dokonce neexistující zdravotnické struktury v afrických, asijských a latinskoamerických zemích vystavují vzhledem k pandemii pracující lidi vážnému ohrožení.

Pracující nesmějí doplácet na dopady pandemie koronaviru na globální ekonomiku s opatřeními jako propouštění například v sektoru turistiky, práce z domova a ještě nepravidelnější pracovní doba.

  Požadujeme:

 1. Nábor trvalého lékařského a ošetřujícího personálu a vytváření nových zdravotnických struktur.
 2. Všechny veřejné služby musí být plně vybaveny nezbytným dezinfekčním a ochranným materiálem, zdarma poskytnutým obyvatelstvu státem.
 3. Dny volna navíc, s plným zaplacením a pojištěním, musí být zajištěny pro:
  • Pracující, kteří jsou nemocní;
  • pracující, kteří jsou nuceni zdržovat se mimo zaměstnání kvůli nouzovým preventivním opatřením;
  • ty, kteří jsou vyzváni, aby pečovali o nemocné dítě nebo o starší členy své rodiny;
  • ty, kteří musí zůstat se svými dětmi doma kvůli preventivnímu zavření škol a školek.
 1. Znatelná a odpovídající ochranná opatření na všech pracovištích.
 2. Musí být vymýceno šmelinaření nadnárodních firem a monopolů vůči lidovým vrstvám.

Ve věku rychlého technického rozvoje a pokroku existují veškeré vědecké a výrobní možnosti k účinnému zvládnutí epidemie a ochraně před ní. Místo toho, pracující a lidové vrstvy trpí následky barbarského kapitalistického systému a jsou ohroženy životy jejich i jejich rodin.

Požadujeme, aby všechny státy, vlády a mezinárodní organizace neodkladně přijaly úplná a účinná opatření na prevenci a ochranu zdraví a životů pracujících a všech lidí a zároveň i na ochranu práv pracujících s účinkem vyhlášených opatření.

SEKRETARIÁT