PROHLÁŠENÍ SOF K VÁLCE MEZI AZERBAJDŽÁNEM A ARMÉNII V NÁHORNÍM KARABACHU

Světová odborová federace která ve svých řadách sdružuje 105 milionů pracujících z celého světa, požaduje ukončení války mezi Ázerbájdžánem a Arménií v Náhorním Karabachu, která způsobila řadu úmrtí a dramatické následky na životy pracovníků v regionu.

 

Konflikty jsou spojeny s imperialistickými protiklady a se snahou imperialistických mocností přebrat kontrolu nad přírodními zdroji a zvýšit svůj vliv v širším kavkazském regionu.

 

Existence mnoha různých etnik se systematicky využívá k pěstování nacionalismu, zejména v podmínkách hospodářských a sociálních nepokojů, kdy je vhodné nasměrovat hněv národů do konfliktů mezi nimi.

 

Odborové hnutí zaměřené na světovou pracující třídu vyzývá národy Arménie a Ázerbájdžánu, které v Sovětském svazu mírumilovně koexistovaly, aby jakýmkoli možným způsobem podporovaly ukončení nepřátelských akcí a boj za mír v této oblasti.

 

Posílit svůj boj za vlastní zájmy, proti chudobě, nezaměstnanosti, vykořisťování, za lepší životní podmínky pro sebe a své rodiny. Ne imperialistickým válkám za zahraniční zájmy, které způsobují ještě větší chudobu, úmrtí a uprchlictví.

 

Sekretariát SOF

 

K prohlášení se připojuje i česká členská organizace Světové odborové federace, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (www.stavkuj.cz)