Prohlášení solidarity OS ČMS s odboráři Dopravního podniku Ostrava

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace, chce jménem svého sekretariátu a předsedy OS ČMS ,poslance Stanislava Grospiče, vyjádřit solidaritu a podporu odborářům Dopravního podniku Ostrava (DPO), kteří vyhlásili dne 21.12. 2020 stávkovou pohotovost.

Důvody stávkové pohotovosti, totiž neplnění dohodnutých závazků ze strany podniku, považujeme za plně legitimní, stejně jako předchozí požadavky odborářů. Jako již mnohokrát předtím v sektoru dopravy, i nyní OS ČMS připojuje svůj hlas k protestu proti podmínkám, ve kterých pracují řidiči, proti jejich přetížení a proti bezpečnostním rizikům, která z takové podnikové politiky vznikají.

Kritické výtky odborářů k pracovním podmínkám, k optimalizaci i k bezpečnostním rizikům schvalujeme, připojujeme se k nim a vyzýváme k jednotě odborové akce, v níž nabízíme svou solidaritu a podporu.

Nelze ustupovat požadavkům zaměstnavatelů na úkor pracujících!

 

V jednotě je síla!

 

Sekretariát OS ČMS

JUDr. Stanislav Grospič, předseda