Projev nově zvoleného generálního tajemníka s. Zoly Salphathy na závěrečném plenárním zasedání 13.sjezdu TUI veřejných a přidružených pracovníků

Pervolia, Larnaca, 17.listopadu 2019

Generální tajemníku WFTU,

předsedo TUI,

generální tajemníku PEO,

končící generální tajemníku TUI a sekretariáte,

delegáti, soudruzi a přátelé,

přijměte laskavě vřelé revoluční pozdravy jménem nově zvoleného kolektivu TUI veřejných a přidružených pracovníků a jeho veškerého členstva po celé Zemi, jednotné rodiny radikálního, třídně orientovaného odborového hnutí, spojujícího pracující zemského severu a jihu.

Coby silná a strategická složka třídně orientované Světové odborové federace (WFTU) chceme potvrdit, že chápeme, že společenský pokrok, změna a rozvoj přichází pomocí třídního boje; proto budeme pokračovat v mobilizování dělnické třídy, pracujícího lidu zvlášť, abychom se pustili do skutečné revoluce ke svržení kapitalismu a jeho nahrazení socialismem tak, že posílíme třídní uvědomění mezi TUI a nakonec i ve WFTU.

Provedeme to skrze zajištění neustálých společných bojů, které mají zvlášť význam v této etapě překonání kapitalistické krize, kdy buržoazie v každé zemi napadá dělnickou třídu drastickými škrty mezd a penzí, zesilováním vykořisťování, nedostatečným sociálním zabezpečením a dokonce s použitím násilí proti bojujícím pracovníkům i proti dělnické třídě všeobecně.

V tomto okamžiku je pro nás silně potřebné, aby se bojovníci semkli těsně jeden k druhému a sjednotili se v duchu našeho radikálního internacionalismu.

Je nezbytné poznamenat, že podmínky a výrazy naší práce se mohou zdát odlišné, ale vykořisťování je stejné, prostě proto, že se netěšíme bohatství, jež naší každodenní dřinou vytváříme.

Vzhledem k této skutečnosti je dnes naší úlohou coby odborů přivést pracující k radikálním požadavkům a heslům, jež odhalí jediný způsob, jak se zbavit problémů- odstranit vykořisťování člověka člověkem. To je úkol, jenž může splnit jen rostoucí rodina třídně uvědomělé WFTU, pracující se svým znovu posilujícím předvojem, hnutím komunistických a dělnických stran. Třídně kolaborující a byrokratická vedoucí složka ITUC*) je v tomto ohledu překážkou, proti níž se pracující v některých zemích začali bouřit.

Na tomto úspěšném XIII. sjezdu potvrzujeme heslo vyjádřené v Komunistickém manifestu z roku 1848, konkrétně v 1. kapitole, jež se zabývá buržoazií a proletariátem: „Dělníci světa spojte se, nemůžete ztratit nic kromě svých řetězů!“

Abychom tak učinili, musíme i nadále udržovat WFTU a TUI PS&A na zásadách a hodnotách jednoty, proletářského internacionalismu a solidarity, jež nás inspirují k rozvinutí ideologického útoku proti imperialistickým válkám. Ten musí obsahovat zesílení naší solidární činnosti na podporu Kuby proti americké blokádě, když letos zaznamenáváme 80. výročí založení CTC a 60. výročí kubánské revoluce.

Na tomto sjezdu Odborových svazů veřejných služeb, sdružených ve třídně orientované WFTU, jsme poskytli příležitost rozeznat společné problémy, na něž narážejí pracovníci sektoru veřejných služeb po celém světě k akční jednotě, a zároveň jsme ocenili potřebu podpořit kampaně v jednotlivých zemích mezinárodní solidaritou TUI PS&A; řízeni bitevním pokřikem tohoto sjezdu říkáme všem pracujícím světa: Spojte se k boji proti privatizaci – braňte práva pracujících!

Tyto společné kampaně by měly pevně zůstat nedílnou částí oslav 75. výročí WFTU v roce 2020, abychom zajistili přítomnost TUI PS&A ve světě.

V tomto ohledu naléhavě vyzýváme Sekretariát v Jižní Africe, aby do března 2020 krom jiného prodiskutoval:

  • Akční jednotu TUI PS&A
  • Funkčnost oblastních struktur na všech kontinentech
  • Nejlepší mechanismy ke zlepšení komunikace
  • Systematickou vnitřní vizi lepší koordinace činnosti TUI PS&A
  • Zvýšení přítomnosti TUI PS&A
  • Mobilizační strategii k získání více pracujících do složek TUI PS&A
  • Všeobsažný program oslav 75. výročí WFTU  

Závěrem chceme poděkovat končícímu kolektivu za svolání tohoto úspěšného XIII. sjezdu, kyperským soudruhům za uspořádání a pohostinnost, generálnímu tajemníkovi WFTU za jeho stálou dosažitelnost a vedení a zástupcům všech zemských kontinentů za kvalitní příspěvky a sdělení o jejich situaci v jejich příslušných zemích.

Ať se všichni přítomní na tomto sjezdu vrátí v pořádku domů, abychom se opět setkali.

Ať žije Bolívarská revoluce v Latinské Americe!

Pryč s kontrarevolucí imperialistických USA!

Ať žije AKEL!

Ať žije TUI veřejných a přidružených pracovníků! 

Amandla! **)

——————————

*) ITUC – International Trade Union Confederation – Mezinár. odborová konfederace (tzv. „žluté odbory“)

**) Zdar! V Jižní Africe pokřik populární v době boji proti apartheidu