Projev PAME v Indii: „Takzvaně levicová SYRIZA a ultrapravicový ANEL, pokračuje v politice napadání dělnických práv“

Sjezd Mezinárodního odborového svazu energetiků (TUI ENERGY), září 2018, Indie

Vystoupení PAME 

Drazí soudruzi,

nejprve bychom rádi vyjádřili soustrast a solidaritu obětem nedávných záplav tady v překrásné oblasti (státu) Kerala. Jménem řeckých třídních odborů PAME zdravíme WFTU (v Čechách známější pod zkratkou SOF; pozn. překl.) a CITU, indické třídní odbory, jež hostí konferenci TUI energetiků při WFTU.

Pro nás je indické dělnické hnutí zvlášť důležité svými dějinami i svou současností a budoucností, a teď země zaznamenala největší stávku v dějinách dělnického hnutí, se silami WFTU v čele. Také vám chceme poděkovat za to, že indické třídní odbory a CITU byly a stále jsou pevně na straně řeckých pracujících.

Nedávno vlády a sdělovací prostředky prohlašovaly o Řecku, že údajně skončilo s Memorandy a pracujícím nastávají lepší časy. My ale víme, že se jejich situace nezlepší, nebudou-li bojovat. Naopak současná řecká vláda, takzvaně levicová SYRIZA a ultrapravicový ANEL, pokračuje v politice napadání dělnických práv, barbarského zdanění pracovní síly, privatizací proti probíhajícím bojům. Zároveň, zatímco řecká vláda zavádí neustálé škrty vůči lidem, je druhou největší vládou na světě ve vojenském vybavení pro NATO, dává USA základnu k bombardování jiných zemí, se spoluprácí a podporou izraelských zabijáků.

V této souvislosti se zvlášť obáváme nové fáze imperialistické rivality mezi US-NATO-EU a Ruskem a Čínou, s příklady, kde imperialistické zasahování v Sýrii, rostoucí napadání hrdinného palestinského lidu atd. a angažovanost Řecka jsou pro lid nebezpečné. Vydává tam nerostné bohatství země, místo aby přispívalo k prosperitě svého lidu, možná i ukončilo jeho odsouzení ke strastem kvůli tomu, že hrstka nadnárodních firem bojuje o větší zisky. Teď se přidala i privatizace v energetickém sektoru. Ať už bude mít jakoukoli formu, budou tratit domácnosti pracujících, obyčejných lidí. Zkušenosti z podobných „privatizací“ v jiných zemích EU, v Anglii, Německu, Belgii, Lucembursku atd. i oficiální statistiky (Eurostat) ukazují, že ceny paliv v různých nebo i ve všech etapách „liberalizace“ všeobecně vzrostly o mnoho procent. Na ukázku, v Německu v období pěti let vzrostly po obrovském propouštění prodejní ceny o 55 %. Vedle cen se zhoršuje zaměstnanost, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnostní podmínky.

V chemickém průmyslu probíhají heroické boje dělníků v Eurodripu. Odborový svaz, založený aktivními dělníky na čele boje, je trnem v očích zaměstnavatelů. To vysvětluje gaunerský útok zaměstnavatelů na správu sdružení. Tady se musíme zmínit o důležité iniciativě WFTU, vyjadřování internacionalistické, třídní solidarity dělníkům nadnárodní společnosti Rivulis – Eurodrip a boji jejich odborů za jejich práva a proti teroristickému propouštění, a o výzvě Evropského oblastního střediska WFTU (EUROF) ke třídním odborům v Evropě, členům a přátelům Světové odborové federace, aby se zapojily do akce v úřadovnách a továrnách firmy v Evropě.

V sektoru léků a léčiv firmy vydírají dělníky, aby se vzdali. Je to proto, že díky třídnímu boji jsou omezeny v počtech nadbytečných. Kromě vlád a zaměstnavatelů se musíme v Řecku také vypořádat se silami Industriall a ITUC (konfederačních, „žlutých“ odborů; pozn. překl.). Tyto odborové svazy nejen že podporovaly privatizaci veřejného vybavení (rozvody elektřiny, plynu, vody atd.), ale přijaly také dvaadvacetiprocentní snížení základních platů. Skutečně, předáci těchto odborů byli jediní, kdo nastoupil do práce ve dnech generálních stávek.

Za těchto okolností třídní odbory v Řecku, shromážděné v PAME, vedou boj za podepsání kolektivních smluv s navrácením mezd a práv, vybojovaných v dřívějších letech. Je to složitý proces, neboť se musíme vypořádat s velmi negativní situací, ale i se slabostmi a překážkami.

Máme ale i své zbraně. Víme, že bez vytrvalého, stálého boje PAME by situace byla mnohem horší. Chápeme, že musíme dělat mnohem víc.

Potřebujeme odbory, které budou masové, bojovné, organizované a odhodlané. Opřené o zásady třídního boje, o solidaritu a internacionalismus. Odbory, které sjednotí zaměstnance bez ohledu na víru, barvu, pohlaví nebo rasu, jakožto dělníky, proti společnému nepříteli, podnikatelským skupinám. Potřebujeme odbory, jež budou požadovat, bojovat, získávat práva dělnické třídy jedno po druhém až do konečného vítězství. Takové odbory nemohou přijmout ideály zaměstnavatelů ani tleskat vládám, jež slibují rozvoj pracujícím a zisky kapitalistům. Tato logika vede pracující k frustraci, k odchodu z boje.

Potřebujeme odbory, jež do čela předloží současné potřeby dělnické třídy, budou řešit celý život pracujících i jejich rodin. Budou klást překážky protidělnické politice, zastaví opatření, vytvoří podmínky k protiútoku dělnické třídy.

V této souvislosti jsme přesvědčeni o důležitosti posílení Mezinárodního odborového svazu energetiků ve Světové odborové federaci. Ti z nás, kteří se patřili do minulého vedení, jsou přesvědčení, že jsme mohli udělat víc. Ale úspěšné zorganizování téhle konference nás naplňuje optimismem. Jsme optimističtí k úspěchu 17. celosvětové odborové konference WFTU v Durbanu a k jejím rozhodnutím, vyjadřujícím růst a sílu po II. světové válce.

Odborové svazy PAME v energetickém, zdravotnickém a chemickém průmyslu udělají, co bude v jejich silách, aby podnikly nové kroky v setkávání, spolupráci a koordinaci odborů v energetice. K boji za jednotné veřejné organizace v sektorech energetiky a farmaceutického průmyslu k uspokojení širokých současných potřeb lidí. K trvalému a stálému zaměstnání všech pracujících. Dokud nebude splněn úkol dělnické třídy, zrušení vykořisťování člověka člověkem.

Ať žije indická dělnická třída  

Ať žije mezinárodní dělnická třída  

Ať žije WFTU